10 Masihi 2 Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian tinggi di Cordova

10 masihi 2 abdul rahman iii mengasaskan pusat

This preview shows page 10 - 12 out of 17 pages.

10 Masihi 2. Abdul Rahman III mengasaskan pusat pengajian tinggi di Cordova ~ Berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah 3. Pembinaan sebuah perpusatakaan di Cordova ~ Dibina oleh al Hakam II. 4. Terdapat 17 pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan telah dibina di Andalusia 5. Pusat aktiviti keilmuan berkembang di bandar Seville, Granada dan Toledo 6. Pembinaan pusat penterjemahan di Toledo ~ Memberi peluang kepada masyarakat mempelajari pelbagai ilmu daripada karya terjemahan 7. Cordova menjadi pusat kegemilangan ilmu ~ Menjadi jambatan pengetahuan antara dunia Islam dengan Eropah ~ Orang Islam mendapat manfaat daripada karya Eropah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab (ii) Berikan cadangan anda untuk melahirkan lebih ramai golongan intelektual di Malaysia (4 markah) 1. Menggalakkan pelajar menyambung pengajian hingga ke peringkat doktor falsafah 2. Menggalakkan penulisan karya ilmiah 3. Meningkatkan kualiti pendidikan negara 4. Menggubal kurikulum yang relevan dengan keadaan semasa 5. Menggalakkan kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) 4 Islam mula tersebar luas di Eropah pada zaman kerajaan Bani Umaiyah terutama di kawasan Sicily dan Selatan Sepanyol (a) Terangkan faktor penyebaran Islam ke Eropah (6 markah) 1. Dasar perluasan kuasa ~ Semasa zaman kerajaan Bani Umaiyah, Abdul Rahman I berjaya menawan Sicily dan Selatan Sepanyol ~ Semasa zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, Mehmed Fatih berjaya menakluk Constantinople dan menyebarkan Islam ke Eropah Timur (Baikan) 2. Keutuhan akidah dan ketinggian akhlak ~ Di kalangan orang Islam semasa zaman Bani Umaiyah dan Uthmaniyah 3. Faktor ketenteraan ~ Sistem pentadbiran ketenteraan yang tersusun ~ Penggunaan senjata moden (meriam besar) ~ Memiliki pasukan tentera berkuda dan mempunyai tentera infantri ~ Pembentukan kumpulan Jannisari yang terlatih dalam peperangan ~ Pembentukan armada laut yang kuat 4. Tentera Islam memiliki semangat ghazi ~ Semangat kepahlawanan yang sanggup berkorban nyawa 5. Ketidakstabilan politik di Eropah ~ Maharaja John VI Cantacuzens telah membuat perjanjian dengan Orhan agar Turki Uthmaniyah membantunya mendapatkan takhta kerajaan Byzantine 6. Kejatuhan kerajaan Byzantine
Image of page 10
~ Gereja Greek Ortodoks tidak lagi menjadi pelindung masyarakat ~ Berlaku penyalahgunaan kuasa, pergaduhan pemimpin, dan kekurangan wang menyebabkan penganut Kristian beralih kepada ajaran Islam 7. Dasar politik dan agama yang berdiplomasi dan toleransi membantu masyarakat kawasan Balkan memeluk Islam ~ Penganut agama lain tidak dipaksa untuk menganut agama Islam ~ Kerajaan Islam Uthmaniyah mengiktiraf kedudukan, perundangan dan harta Gereja Ortodoks 8. Dasar sosial Islam yang memberi penekanan terhadap kecemerlangan individu ~ Setiap individu mendapat ganjaran hasil daripada usahanya 9. Penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan ~ Contoh: Seperti Thrace, Lembah Maritsa, utara Bulgaria dan Albania pada abad ke 14 dan abad ke 15 ~ Mereka membina petempatan di kawasan yang didiami oleh kumpulan Sufi 10. Peranan kumpulan Sufi
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 17 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes