Coronaire bloedstroom voeding voor het myocard

Info icon This preview shows pages 8–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
coronaire bloedstroom↓ voeding voor het myocard ↓ verzwakking hartspier cardiac output ↓. Vasomotorisch falen : sterke activiteit van het orthosympathische zenuwstelsel zorgt voor het vertragen van de verlaging van de cardiac output en helpt vooral de verlaging van de arteriële druk te voorkomen. Maar er komt een punt wanneer door verminderde bloedstroom naar het vasomotorisch centrum van de hersenen het centrum onderdrukt wordt, zodat het progressief steeds minder actief wordt. Blokkade van de zeer kleine bloedvaten : zeer trage bloedstroom door de zeer kleine bloedvaten ophoping van afvalstoffen bloedpropjes. Ook al gebeurt dit niet, de bloedcellen hebben wel een grotere neiging om aan elkaar te plakken. Hierdoor kan het minder makkelijker de kleine bloedvaten heen stromen. Verhoogde capillaire permeabiliteit : meerdere uren hypoxia en te weinig andere voedingsstoffen permeabiliteit↑ vloeistof vanuit de bloedvaten de weefsels in bloedvolume ↓ 8
Image of page 8

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Toxinen uit ischemisch weefsel : deze zorgen dat het circulatie systeem nog verder verslechterd Wanneer de capaciteit van de vaten te groot wordt, kan een normaal bloedvolume het circulatiesysteem niet adequaat vullen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is een plotseling verlies van de vasomotor tonus. De resulterende conditie is een neurogene shock . Een anaphylactische shock is een allergische conditie waarin de cardiac output en arteriële druk meestal sterk zijn verlaagd. Het is het resulaat van een antigeen-antilichaam reactie in de circulatie. Het effect hiervan is de productie van histamine, wat voor dilatatie en een verhoogde capillaire permeabiliteit zorgt. Een septische shock wordt veroorzaakt door een bacterie infectie die uitgezaaid is door vele gebieden van het lichaam, het wordt verspreid door het bloed. Wanneer de infectie erger wordt raakt het circulatiesysteem betrokken door directe vergroting van de infectie of door de toxinen geproduceerd door de bacteriën. Hierdoor ontstaat een verlies van plasma door de verslechterde wanden van de bloedcapillairen. Behandeling van een shock, toedienen van: Vol bloed: (bij hemorrhagie) plasma elektrolyten ↑, hematocriet ↑, eiwitten ↑ en colloïd-osmotische druk ↑ Plasma: (bij verlies van plasma) plasma elektrolyten ↑, hematocriet ↓, eiwitten ↑ en colloïd-osmotische druk ↑ 0,9 % NaCl: (bij dehydratie) plasma elektrolyten ↑, hematocriet ↓, eiwitten ↓ en colloïd-osmotische druk ↓ Water: plasma elektrolyten ↓, hematocriet ↓, eiwitten ↓ en colloïd-osmotische druk ↓ 9
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern