Аялалд гарахааса өмнө

Info icon This preview shows pages 64–66. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Аялалд гарахааса өмнө Толлифер нилээд мэдээ цуглуулж Каупервудыг эзгүй байхад Эйлин муу хүмүүстэй танилцаж маш эргэлзээтэй хүмүүсийн дунд үзэгдэх болсныг мэдэж авчээ . Нийгмийн дунд ямар ч байр суурь эзэлдэггүй Эйлиний энэ явдал өөрийн нь болон Каупервудын нэрийг их гутаажээ . Каупервуд үүнийг яагаад тэсвэрлэж байдаг юм бол ? Гэж өөрөөсөө Толлифер асуудаг байв . Харин Эйлинтэй танилцсаны дараа Каупервудын явж ирсэн түүхийг санаж эцсийн эцэст Каупервуд хамгийн ухаалаг аргаа хийсэн юм байна гэж тэр мэджээ . Тэр үнэхээр зориг шийдэмгий хүүхэн байсан учир өөрөө дур зоргоороо эрх чөлөөтэй байхын тулд Каупервуд түүнтэй тэмцэхийг оролдвол тэр хүүхэн түүнийг дарж өшөөгөө авахаас нааш юуны ч өмнө буулт хийхгүй хүн байжээ . Энэ нь Каупервудын нэр хүндийг баллах аюултай байлаа . Нөгөө талаар Каупервуд хэзээ нэгэн цагт ямар нэг шалтаг , өө сэв эрж Толлиферыг эхнэртэйгээ маш дотны тусгай холбоотой байсан гэж буруутган түүгээрээ Эйлингээс салах боломжийг олж авч болох юм . Толлифер намайг Каупервуд өөрөө хөлслөн авсан гэж баталж чадах боловч энэ нь Каупервудын нэрэнд муугаар зогсохгүй Толлиферын өөрийн нь нэрэнд ч хортой юм . Тэгээд
Image of page 64

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
65 яах хэрэгтэй байан аа ? Ингэж өө сэв эрэх ямар нэг шалтаг түүний нөхөрт олгохгүй байх тийм л харилцааг би йоблгохыг хичээх хэрэгтэй юм . Эйлинд ашигтай олон юмыг тэр хийж чадна . Харин Эйлин архид дуртай болж байгаг Толлифер онгоцонд явж байхдаа ажиглажээ . Түүний энэ сул талыг арилгах хэрэгтэй юм . Дараа нь хувцасны асуудал байлаа . Парист хувцасны сайн оёдолчнууд бий дээ . Гуйвал тэд аятайхан хувцаслах боломжийг дуртайяа олгоно . Эцэст нь Экслэ - Бэн , Биарриц , Дьен , Канне , Ницце Монте - Карло зэрэг газраар хөгжилтэй
Image of page 65
Image of page 66
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern