Head2right tạo tính thanh khoản và kỳ hạn

Info icon This preview shows pages 32–34. Sign up to view the full content.

head2right Tạo tính thanh khoản và kỳ hạn dài hơn cho trái phiếu thông qua thị trường thứ cấp. head2right Phát triển các công cụ gia tăng tính thanh khoản như hoạt động của các nhà kinh doanh thường xuyên, phái sinh, mua lại, bán rời nợ gốc và lãi coupon… 1.4.4. Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc về kiểm soát chặt chẽ số dư nợ cũng như hiệu quả của nợ vay nhằm tránh những cuộc khủng hoảng khả năng thanh toán Trong khi phần lớn các quốc gia bổ sung nguồn lực tài chính cho mình bằng luồng vốn vay nước ngoài thì Trung Quốc lại siết chặt luồng vốn này bằng
Image of page 32

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 23 CHƯƠNG 1 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt cách hạn chế vay nợ nước ngoài. Mặc dù, khả năng xuất khẩu của Trung Quốc khá cao, dự trữ ngoại tệ lớn nhưng Trung Quốc lại không sử dụng nhiều nguồn vốn bên ngoài mà chủ yếu là huy động từ thị trường trong nước bằng đồng nội tệ. Để có được thành tựu đó Trung Quốc đã tiến hành thực hiện hai vấn đề chính cho chính sách quản lý hiệu quả của mình là: head2right Hạn chế tự do hóa tài chính, không chủ trương vay từ bên ngoài mà chủ yếu là dựa vào nguồn nội lực thông qua thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, phát triển thị trường vốn trong nước bằng cách phát hành cổ phiếu bằng đồng nội tệ với mức lãi suất thấp. head2right Hệ thống pháp luật của Trung Quốc rất chặt chẽ và được kiện toàn qua các năm. octastar4 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong chính sách quản lý nợ head2right Phải có hệ thống kiểm soát tài chính và vay nợ chặt chẽ, chú trọng gia tăng vay mượn thị trường nội địa nhằm tránh những rủi ro về biến động tỷ giá, rủi ro tín dụng. head2right Chủ trương thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. head2right Nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua kiểm duyệt dự án khắt khe từ khâu thẩm định đến khâu phê duyệt. head2right Hệ thống pháp luật kiện toàn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nhằm đạt hiệu quả chi đầu tư cao nhất. 1.4.5. Bài học kinh nghiệm từ Philippines về thất bại trong công tác quản lý nợ công Philippines được xem là một ví dụ điển hình về sự thất bại trong công tác quản lý nợ công trong thập niên 80, khi mà quốc gia này luôn trong tình trạng mức nợ cao.
Image of page 33
Image of page 34
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern