potpuno čista voda uvijek djelomično elektrolitički disocira prema reakciji H 2

Potpuno čista voda uvijek djelomično

This preview shows page 153 - 155 out of 225 pages.

potpuno čista voda uvijek djelomično elektrolitički disocira prema reakciji: H 2 O H + + (OH - ). Ovakvih iona imamo pogotovo u vodenom rastvoru kiselina, lužina i soli zbog disocijacije tih spojeva. Uzimajući u obzir rečeno, na katodi (cementitu Fe 3 C) dolazi do sljedeće reakcije: 2e - + 2H + 2H, 2H H 2 , tj.: prispjeli se elektroni s anode (ferita ) na katodi (cementitu Fe 3 C) povezuju s vodikovim ionima iz elektrolita u vodikove atome 2H, a ovi opet (po dva međusobno) u molekule H 2 plinovitog vodika. Nastali molekularni vodik diže se u mjehurićima prema površini. Ako imamo elektr olit s niskom koncentracijom vodikovih iona, ili ako se izlučeni vodik na katodi zbog adsorpcije ne odvaja od nje, dolazi brzo do prekida ove reakcije. Navedena reakcija i inače se sporo odvija, pa nam od tzv. vodikove depolarizacije ne prijeti naročita opasnost od raspadanja. c) Mehanizam korozije čelika u moru Korozija u morskoj vodi znatno je intenzivnija jer je more zapravo vodeni rastvor natrijeva klorida NaCl. Natrijev klorid u morskoj vodi disocira na ione Na + i Cl - . Na trajno odvijanje korozije, važno je napomenuti, u velik oj mjeri utječe kisik O kojega uvijek ima rastvorenoga u vodi moru i to tim više što smo bliže površini. Ako je površina uzburkana, kisik se u njoj još intenzivnije rastvara. Pojave na površini čelika odvijat će se sljedećim redom ( slika 4.10 ): S anode (ferita ) odlaze fero-ioni Fe + + u rastvor, a preostali elektroni 2e - sele na katodu (cementit Fe 3 C). Voda i rastvoreni kisik pomoću prispjelih elektrona stvaraju na katodi (cementitu Fe 3 C) sljedeću reakciju: H 2 O+1/2O 2 +2e - 2OH - . Od nastalih hidroksilnih iona OH - i fero-iona Fe + + nastaje sljedeća reakcija: Fe + + +2OH - Fe(OH) 2 . Slika 4.10. Mehanizam korozije nelegiranog čeli ka u morskoj vodi Željezni hidroksid Fe(OH) 2 koji je dobiven na anodi (feritu ) nestabilan je, pa s kisikom i vodom reagira i nastaje ferohidroksid Fe(OH) 3 . Budući da je ovaj vrlo higroskopan, to s vodom stvara dalje crvenkasto –smeđu smjesu - hrđu!   ANODA Fe 3 C (KATODA) Fe ++ NaCl Na + Cl + - 2 e - O 2 H 2 O HRĐA OH 2 O 2 1 O H e 2 ) OH ( Fe 2 2 2 more čelik atmosfera
Image of page 153
154 Utjecaj heterogenosti na elektrokemijsku koroziju Za pojavu elektrokemijske korozije nije nužno postojanje dvaju metala različitog elektrokemijskog potencijala, već je dovoljno i postojanje dviju različitih faza u istom metalu. Prema tome heterogenost može biti uzrok elektrokemijske korozije, kako heterogenost metala tako i heterogenost elektrolita (do elektrokemijske korozije dolazi i ako je homogeni metal uronjen u heterogeni elektrolit). Heterogenost metala Općenito zbog heterogenosti metala imamo na njegovoj površini velik broj anodnih i katodnih mjesta, ali manjih dimenzija.
Image of page 154
Image of page 155

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes