In de verzamelbuizen wordt h via h atpase het lumen

Info icon This preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

In de verzamelbuizen wordt H + via H + ATPase het lumen ingepompt, dit gebeurt in de intercallaircellen. Er wordt hier maar 5% van het totale H + uitgescheiden, maar het is wel erg belangrijk voor het verhogen van de concentratie H + in de urine. Wanneer er meer H + wordt uitgescheiden dan er HCO 3 - gefiltreerd is, wordt al het HCO 3 - teruggeresorbeerd en het teveel aan H + blijft in de urine. En wanneer er minder H + wordt uitgescheiden dan er HCO 3 - gefiltreerd is, wordt al het H + en niet al het HCO 3 - teruggeresorbeerd. Van het teveel aan H + dat wordt uitgescheiden, blijft maar een klein deel in de geïoniseerde vorm. Om grote hoeveelheden H+ te kunnen uitscheiden wordt H + gebonden aan buffers in de urine. De H + die uitgescheiden kan worden komt voort uit H 2 CO 3 (CO 2 en H 2 O). Als dit splitst ontstaat er HCO 3 - en H + , deze H + wordt uitgescheiden de HCO 3 - gaat naar het bloed. Dus ook al bindt de H + in het lumen niet aan HCO 3 - , er wordt elke keer dat er H + wordt uitgescheiden (gevormd) ook een HCO 3 - afgegeven aan het bloed. De buffers zijn: Fosfaat : HPO 4 2- en H 2 PO 4 - zijn beide geconcentreerd aanwezig in de tubuli, omdat ze relatief slecht teruggeresorbeerd worden en omdat de pK 6,8 is (en urine is zuurder dan het ECF). Ammoniak : NH 3 en NH 4 + . Glutamine wordt in de tubulaire cellen afgebroken tot 2 NH 4 + en 2 HCO 3 - . In de proximale tubuli wordt NH 4 + uitgescheiden door antiport met Na + . In de verzamelbuizen wordt H + actief naar het lumen gepompt, waar het combineert met NH 3 tot NH 4 + . Het membraan is veel permeabeler voor NH 3 dan voor NH 4 + , waardoor het NH 4 + in het lumen blijft. Het is een hele goede buffer, omdat wanneer de pH lager wordt het glutamine metabolisme gestimuleerd wordt. En hierdoor komt er dus meer buffer. De bicarbonaat excretie is de urine flow rate maal de [HCO 3 - ] in de urine. De hoeveelheid nieuw HCO 3 - toegevoegd aan het bloed is gelijk aan de hoeveelheid H + uitgescheiden dat in het tubulaire lumen aan niet- bicarbonaat buffers bindt. Dit wordt berekend door de hoeveelheid NH 4 + in de urine en de hoeveelheid niet-NH 4 + buffer uitgescheiden in de urine op te tellen. De niet-NH 4 + buffer is het titreerbare zuur . Dit wordt gemeten 3
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

door de urine te titreren met een sterke base en de hoeveelheid titreerbaar zuur is gelijk aan de hoeveelheid sterke base die nodig is om de pH normaal (7,4) te krijgen. Hierbij meet je niet de NH4 + , want de pK hiervan is 9,2. Netto excretie van zuren door de nier = NH4 + excretie + titreerbaar zuur – HCO 3 - excretie Verhoogde H + secretie en HCO 3 - terugresorptie door: pCO 2 H + ↑, HCO 3 - ECF↓: verhoogde Na + terugresorptie en hiermee ook een verhoogde H + secretie Angiotensine II↑ Aldosteron↑: verhoogde H + secretie van de intercallaircellen Hypokalemie: zorgt voor een verhoogde H + concentratie in de tubulaire cellen Een acidose zorgt voor een verlaging van de HCO 3 - /H + ratio in de tubulaire vloeistof. Hierdoor is er een overschot aan H + in de tubuli, waardoor HCO 3 - compleet wordt teruggeresorbeerd en het te veel aan H + uitgescheiden. Een metabole acidose
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '09
 • DeVries

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern