Dit is lastig af te leren in het iemand die niet over

This preview shows page 32 - 34 out of 59 pages.

gebruik van de tegenwoordige en verleden tijd en van de lidwoorden (de, het en een). Dit is lastig af te leren in het taalverbeteringstraject. “Iemand die niet over taalniveau 3F beschikt kan verder een prima pedagogisch medewerker zijn. Het is dan erg om afscheid van zo iemand te moeten nemen.” Verstrekkende gevolgen De toetsuitslag is aangegrepen om pedagogisch medewerkers over te plaatsen of te ontslaan. Dit geldt met name voor hen die voor één of meerdere taalonderdelen op taalniveau 1F scoren. Dit betreft overigens meestal pedagogisch medewerkers over wie al
Image of page 32

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 31 eerder twijfels bestonden over hun functioneren. Bij een aantal VVE-organisaties is onbekend wat men uiteindelijk met de pedagogisch medewerkers gaat doen die bij herhaling uitvallen. Hun gemeente heeft daar vooralsnog ook geen pasklaar antwoord op. Voor zowel de pedagogisch medewerkers als de VVE-organisaties is deze onzekerheid onprettig. Inzage toetsuitslag Pedagogisch medewerkers vinden het leerzaam en prettig om te weten hoe ze hebben gescoord, welke onderdelen goed gingen en welke minder goed en, specifieker, over welke vragen ze zijn gestruikeld. Men heeft behoefte aan een analyse van de diagnose, zodat ze bij de taalscholing weten waar ze extra aan moeten werken. Die mogelijkheid wordt niet altijd geboden. “Er zijn goede adviezen gegeven voor een aantal mensen die nét waren gezakt.” Vervolgtraject; maatwerk Zij die niet in één keer zijn geslaagd voor (alle onderdelen van) de taaltoets, volgen scholing. De scholing is modulair van opzet. Er wordt maatwerk geboden. Wie alleen zakt voor het onderdeel van begrijpend lezen, wordt alleen hierin getraind. Dit zijn doorgaans kortere trajecten. Wie op alle onderdelen zakt, krijgt een langer en intensiever aanbod. Men is er al snel een halve dag per week mee bezig: de training zelf plus het huiswerk voor thuis. Facilitering vanuit de gemeente Gemeenten verschillen in de wijze waarop ze het taalverbeteringstraject faciliteren. Op basis van gesprekken met ruim 20 VVE-organisaties binnen 12 gemeenten concluderen wij dat de meeste gemeenten het gehele taalverbeteringstraject vergoeden. Dat wil zeggen: het toetsen en scholen van taalniveau 3F wordt volledige vergoed, inclusief de gemaakte vervangings- of verletkosten van de uitvoerende VVE-organisaties. Veel gemeenten zijn hierin ruimhartig. “De gemeente heeft letterlijk gezegd dat ze voor de goedkoopste taaltoets hebben gekozen. De andere toetsen waren te duur. Nu blijkt: g oedkoop is duurkoop.” Reiskosten Soms worden ook de reiskosten van de VVE-locatie naar de toetslocatie volledig vergoed. Een minderheid van de gemeenten keert geen vervangings- of verletkosten uit. Van die VVE- organisaties wordt dus een eigen investering gevraagd (cofinanciering). Dat geeft her en der scheve gezichten bij de VVE-organisaties.
Image of page 33
Image of page 34
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes