chapter 4.pdf

Xác định xem dự án là cho một mạng mới

This preview shows page 27 - 32 out of 40 pages.

Xác định xem dự án là cho một mạng mới hay sửa đổi một mạng đã có. Trình bày qua thiết kế mạng . dụ : Phạm vi của dự án này là để cập nhật WAN hiện có, dùng để kết nối tất cả các văn phòng kinh doanh lớn tại Hoa Kỳ tới trụ sở chính của công ty. Mạng WAN mới sẽ được tiếp cận bởi nhân viên bán hàng, tiếp thị nhân viên đào tạo . Phạn vi của dự án không bao gồm việc cập nhật các mạng LAN mà những nhân viên này sử dụng, không bao gồm việc cập nhật các mạng vệ tinh.
Image of page 27

Subscribe to view the full document.

3. Lập tài liệu thiết kế 4. Các yêu cầu thiết kế : L iệt tất cả các yêu cầu kinh doanh và kỹ thuật chính cho thiết kế mạng . Liệt những mục tiêu theo thứ tự ưu tiên. Mục tiêu quan trọng phải được đánh dấu . Mục tiêu kinh doanh: Giải thích vai trò của thiết kế mạng trong việc giúp đỡ doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.
Image of page 28
3. Lập tài liệu thiết kế 4. Các yêu cầu thiết kế (tiếp) : Mục tiêu kỹ thuật : trình bày các mục tiêu sau: Khả năng mở rộng Tính sẵn sàng Hiệu suất mạng An toàn Quản Khả năng sử dụng Khả năng tương thích Khả năng chi trả
Image of page 29

Subscribe to view the full document.

3. Lập tài liệu thiết kế 4. Các yêu cầu thiết kế (tiếp) : Nhóm người sử dụng lưu trữ dữ liệu : Liệt kê nhóm người dùng chính, bao gồm kích thước, vị trí và các ứng dụng chính mà nhóm sử dụng . Các ứng dụng mạng : Liệt kê và mô tả các ứng dụng mạng mới hiện có. Tên nhóm người sử dụng Số lượng người sử dụng Vị trí của nhóm Ứng dụng nhóm sử dụng Lưu trữ dữ liệu Địa điểm Ứng dụng Được sử dụng bởi nhóm người Thống kê nhóm người sử dụng Thống kê lưu trữ dữ liệu của ứng dụng
Image of page 30
3. Lập tài liệu thiết kế 5. Tình trạng mạng hiện tại : tả ngắn gọn về cấu trúc và hoạt động của mạng hiện tại . Xác định vị trí, tên, địa chỉ của thiết bị liên mạng, hệ thống xử lí và lưu trữ dữ liệu, phân đoạn mạng . Bản đồ mạng nên bao gồm các thành phần logic và vật (ví dụ, VPN, VLAN, tường lửa, các cụm máy chủ, ). Các kế hoạch cũng nên mô tả các cấu trúc liên kết logic của liên mạng và các mạng tạo nên các liên mạng . Bản vẽ hệ thống chỉ ra cấu trúc mạng, kiểu Topology của mạng (ví dụ, sao, vòng, bus, hoặc lưới,… ).
Image of page 31

Subscribe to view the full document.

Image of page 32
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern