Sosio emosi Pelajar memiliki rasa kepunyaan sesama sendiri berkongsi nilai dan

Sosio emosi pelajar memiliki rasa kepunyaan sesama

This preview shows page 6 - 9 out of 15 pages.

Sosio-emosi Pelajar memiliki rasa kepunyaan sesama sendiri, berkongsi nilai dan tanggungjawab. Pelajar menunjukkan rasa empati, solidariti dan menghormati perbezaan dan kepelbagaian. Tingkah laku Pelajar bertindak secara berkesan dan bertanggungjawab di peringkat tempatan, kebangsaan dan global demi mencapai dunia yang aman dan 4
Image of page 6
lestari. Jadual 1 : Tiga dimensi konseptual utama GCED ii. Infografik 2 Rajah 2 : Infografik pencemaran plastik Sumber : - serius-kepada-alam-sekitar Infografik di atas menunjukkan tentang bahayanya ancaman isu pencemaran plastik kepada alam sekitar. Sebahagian daripada 300 juta sisa pepejal yang dibuang setiap tahun, 13.2% daripadanya adalah daripada sisa plastik. Ini menunjukkan sebanyak 1050 tan plastik dihasilkan setiap hari. Disebabkan daya tahan plastik yang sangat tinggi, jadi ia memerlukan masa selama 100-500 tahun untuk lupus. Jadi apabila plastik hanyut di dalam air, ia tidak akan larut dan reput. Hal ini menyebabkan hidupan di lautan sering menganggap plastik adalah makanan mereka dan ini membawa kepada masalah di mana mereka akan tercekik atau terperangkap di dalam plastik tersebut. Selain itu, jika plastik dibuang di merata-rata tempat, ia pasti akan menyebabkan banjir kilat apabila plastik yang dibuang itu menghalang aliran air terutamanya di dalam longkang. BAHAGIAN C i. Faedah 3 dimensi konsep utama GCED kepada masyarakat. 5
Image of page 7
Seperti yang sedia maklum, GCED adalah berasaskan daripada prinsip sejagat dan perlu di kontekstualisasi dalam membantu membina masyarakat yang aman dan mampan. Berdasarkan definisi yang dinyatakan pada pengenalan di atas, GCED membantu dalam memupuk rasa saling menghormati dan membantu pelajar menjadi warganegara global yang bertanggungjawab dan aktif. Selain itu, GCED juga memperkasa para pelajar untuk terlibat dan mengambil bahagian secara aktif dalam berhadapan cabaran global dan menyelesaikannya samada di peringkat tempatan mahupun antarabangsa dan seterusnya menjadi penyumbang yang proaktif dalam mencapai dunia yang lebih adil, aman, bertoleransi, inklusif, selamat dan lestari. Bagi tujuan pengukuran dan pembangunan matlamat pendidikan, objektif, dan hasil pembelajaran, 3 dimensi konseptual utama GCED berikut juga mempunyai kesamaan dengan Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (ESD) telah dikenalkpasti oleh UNESCO di Malaysia dalam perundingan dengan pakar di seluruh dunia. Berikut adalah merupakan tiga dimensi konseptual GCED iaitu kognitif, sosio-emosi dan tingkah laku. Ketiga-tiga dimensi konsep ini dapat memberikan faedah kepada masyarakat dalam menyelesaikan isu pencemaran plastik tersebut. Konsep yang pertama adalah kognitif. Kemahiran kognitif bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran secara kritis tentang isu-isu global, serantau, antarabangsa dan tempatan serta kesalinghubungan dan kesalingbergantungan antara pelbagai negara dan penduduk. Melalui kemahiran kognitif,
Image of page 8
Image of page 9

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture