batay sa dahilan ng pakikipag usap layunin mithiin ng usapan gayundin ang

Batay sa dahilan ng pakikipag usap layunin mithiin ng

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

batay sa dahilan ng pakikipag- usap. layunin & mithiin ng usapan gayundin ang maaaring bunga ng pag-uusap ex. “Hoy! Pahingi ako ng papel!” VS “Maari bang makahingi ng papel?” 4. Act Sequence (Paano ang takbo ng usapan?) matalinong pag-aanalisa sa pagbabago ng takbo ng usapan batay sa konteksto ng usapan pagkakasunod-sunod ng pangyayari habang nagaganap ang usapan ex. biruan → asaran → pikunan → awayan →patayan 5. Keys (Pormal ba o impormal ang usapan?) paggamit ng wika ayon sa konteksto ng pormalidad ng usapan. pangkalahatang tono o paraan ng pagsasalita pormal o di pormal ang takbo ng usapan ex. Kuwentuhan VS Pagpupulong 6. Instrumentalities (Ano ang midyum ng usapan?) paggamit ng wika batay sa tsanel o daluyan ng komunikasyon. anyo & estilong ginagamit sa pag- uusap: pasalita, pasulat, harapan, kasama rin ang uri ng wikang gagamitin ex. Daluyang Sensori VS Daluyang Institusyunal 7. Norm (Ano ang paksa ng usapan?)
Image of page 1
paggamit ng wika batay sa paksa ng usapan. pagsasaalang-alang ng kaalaman at kabatiran sa paksa. kaangkupan & kaakman ng usapan ng isang sitwasyon ex. Eksklusibo VS Inklusibo 8. Genre paggamit ng wika batay sa genre na ginagamit ng kausap uri ng pananalita na nakalahad mula sa isang sitwasyon – nagsasalaysay, nakikipagtalo, o nagmamatuwid ex. Ina: Aba! Marunong ka nang mangatuwiran!
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Spring '18

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture