Rằng đa số việc làm mới do các doanh

This preview shows page 29 - 32 out of 292 pages.

rằng đa số việc làm mới do các doanh nghiệp nhỏ tạo ra, vì thế việc giảm thuế cho các chủ doanh nghiệp sẽ kích thích họ tạo ra nhiều cơ hội việc làm. Chính sách của ông chủ yếu dựa trên giả thuyết rằng nếu các chủ doanh nghiệp có đủ tiền, họ sẽ thuê mướn thêm lao động. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ doanh nghiệp có trang trải được tiền thuê nhân công hay
Image of page 29
34 G cẩm nang nhà kinh tế tự nhiên không. Điều quan trọng là liệu hành động đó có giúp họ tăng lợi nhuận hay không. Tiêu chuẩn tuyển dụng cơ bản trong mọi giáo trình kinh tế nhập môn (kể cả những cuốn do các cố vấn kinh tế của tổng thống viết) ghi rõ: Nếu sản phẩm hay dịch vụ đầu ra của nhân công thuê mướn thêm có thể bán với giá trị tối thiểu đủ bù đắp phần lương trả cho họ, thì những nhân công này sẽ được nhận; trong trường hợp ngược lại họ không được thu dụng. Nếu đáp ứng tiêu chuẩn này thì việc tuyển dụng sẽ có ý nghĩa về mặt kinh tế, cho dù chủ doanh nghiệp nghèo đến mức nào. Ngược lại, nếu không đáp ứng tiêu chuẩn này thì việc thuê nhân công không có chút giá trị kinh tế nào, ngay cả khi chủ doanh nghiệp là tỉ phú. Thu nhập cá nhân sau thuế của chủ doanh nghiệp không liên quan gì đến quyết định tuyển dụng nhân công. Những người ủng hộ tổng thống có thể phản biện rằng chủ doanh nghiệp thường cần tiền ứng trước để trả chi phí tuyển dụng và tập huấn – đây là những chi phí phát sinh trước khi người lao động mới tuyển có thể đóng góp hiệu quả vào việc tạo ra sản lượng tăng thêm. Việc giảm thuế giúp họ được hưởng khoản tiền đó. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến quy luật tuyển dụng cơ bản. Những chủ doanh nghiệp dùng tiền thuế được giảm để trang trải các phí tổn ban đầu khi thuê mướn nhân công mới sẽ hành động như một chủ ngân hàng: cho chính họ vay tiền với kỳ vọng thu lại được lợi ích trong tương lai. Việc cân nhắc xem liệu khoản vay nội bộ này có giá trị kinh tế hay không cũng hệt như quá trình cân nhắc với khoản vay bên ngoài. Khoản vay từ ngân hàng được coi là xứng đáng nếu lợi ích công ty có được từ việc thuê mướn thêm lao động không chỉ
Image of page 30
Trả lời Rush limbaugh aa 35 đủ trả lương cho các lao động ấy mà còn đủ trả tiền vay cả gốc lẫn lãi. Khoản vay nội bộ cũng phải đáp ứng được tiêu chuẩn như vậy. Nó chỉ được coi là hợp lý nếu khoản lợi công ty có được từ việc thuê thêm lao động không chỉ đủ trả lương cho các lao động ấy mà còn đủ để hoàn trả tiền vay, bao gồm cả phần lãi mà đáng lẽ chủ doanh nghiệp đã có nếu họ gửi khoản tiền dôi ra do giảm thuế vào ngân hàng. Như vậy, khi ra quyết định thuê lao động mới, chi phí ẩn của khoản vay nội bộ có vai trò hệt như các chi phí hiện của khoản vay bên ngoài. Tóm lại, luận điểm của tổng thống rằng việc giảm thuế cho các chủ doanh nghiệp sẽ khuyến khích họ thuê mướn thêm nhân công hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc sơ đẳng có trong mọi cuốn giáo trình kinh tế nhập môn. Cách tác động thứ hai của chính sách giảm thuế của ông Bush lên số lượng công ăn việc làm là khuyến khích giới nhà giàu mạnh tay tiêu dùng hơn. Nhưng giới nhà giàu sẽ không
Image of page 31
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 292 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors