De organisatie is dan ook tevreden over de uitslag

This preview shows page 28 - 30 out of 59 pages.

medewerkers. De organisatie is dan ook tevreden over de uitslag van de eerste taaltoets. De toetsaanbieders werken hier en daar met oefenmateriaal en proeftoetsen. Dit kan het zelfvertrouwen versterken van de pedagogisch medewerkers. Voorwaarde is wel dat de proeftoetsen in sterke mate overeenkomen met de echte taaltoets. Het verstrekte oefenmateriaal voor het maken van de taaltoets voor de pedagogisch medewerkers is soms materiaal dat ook wordt gebruikt voor NT2- of inburgeringstrajecten. De bijbehorende opdrachten zijn dan van een laag niveau. Pedagogisch medewerkers voelen zich op die manier onderschat. Dit is niet motiverend voor de rest van het taalverbeteringstraject. “In onze gem eente wordt vreemd beleid gevoerd. Eerst wilde de gemeente dat de pedagogisch medewerkers op alle drie de onderdelen taalniveau 3F (ook bij schrijven) zou scoren. Dit is boven de landelijke taalnorm. Later is gezegd dat er bij lezen en schrijven taalniveau 2F gescoord mocht worden. Dat is onder de taalnorm. Wij kiezen het zekere voor het onzekere. Wij willen dat al ons VVE-personeel op alle taalonderdelen op taalniveau 3F scoort. Overigens wordt in onze gemeente in de vroegschoolse educatie gewerkt aan taalniveau 4F. Dat is een hoog niveau. Dan moet je de wetenschapsbijlage van de NRC kunnen doorgronden.”
Image of page 28

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 27 Inhoud van de taaltoetsen: niveau De pedagogisch medewerkers zijn niet onverdeeld positief over het niveau van de taaltoets. Er zijn pedagogisch medewerkers die de taaltoets ronduit moeilijk vonden, maar er zijn er ook die het juist gemakkelijk vonden. De meningen over kwaliteit lopen zeer uiteen. Deels hangt dat samen met de uitslag, zoals eerder gezegd. Volgens sommige geïnterviewden doen enkele taaltoetsen academisch aan. Dit is een enkele keer gezegd van de taaltoets van Deviant en de TOA. “Wat echt heel moeilijk was, waren vragen waar in principe twee antwoorden allebei goed waren, maar één antwoord beter dan de andere. Vooral in het leesdeel zaten ve el van dat soort vragen.” Over het algemeen wordt begrijpend lezen als zwaarste taalonderdeel ervaren. Spelling wordt als het minst moeilijk ervaren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de trainbaarheid. Schrijven en taalverzorging hangen daar qua moeilijkheidsgraad tussen in. Dit is ook terug te zien in de eerste uitslagen, zeggen de geïnterviewden. In een enkel geval wordt gezegd dat het onderdeel mondelinge taalvaardigheid tot verschillende beoordelingen kan leiden. De mondelinge vaardigheden worden beoordeeld door verschillende docenten en de ene is strenger dan de andere, zo wordt gezegd. Inhoud van de taaltoetsen: beroepsspecificiteit Als de toets inhoudelijk aansluit bij het alledaagse werk van de pedagogisch medewerkers, dan wordt dit als prettig ervaren. Vooral de taaltoetsen van UvA Talen en Fontys/BCO leveren op dit punt goede ervaringen op. Over de taaltoetsen van Mister Dutch worden wisselende ervaringen medegedeeld. De taaltoetsen van Deviant en TOA zijn niet expliciet geënt op de VVE-praktijk. De TOA is weliswaar een landelijk erkende toets, onafhankelijk en
Image of page 29
Image of page 30
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes