Een nuttige vergelijking brengt de chromatografische

Info icon This preview shows pages 117–120. Sign up to view the full content.

Een nuttige vergelijking brengt de chromatografische resolutie van een kolom in verband met het aantal theoretische platen, en met de capaciteits- en selectiviteitsfactoren van een paar van opgeloste deeltjes in de kolom: + = B B S k k N R ' 1 ' 1 4 α α , (5.27) met N het aantal theoretische platen, k’ B is de capaciteitsfactor van het traagste deeltje en α is de selectiviteitsfactor. Deze vergelijking is van belang voor het ontwerp van een kolom, om een gewenste scheiding te verkrijgen met een minimale kolomlengte en analysetijd. De resolutie is een functie van de vierkantswortel van N , zodat grote veranderingen in N vereist zijn om een merkbaar effect te verkrijgen. Voor een gegeven kolomlengte kan het aantal platen verhoogd worden, door de plaathoogte te verkleinen. De plaathoogte kan geminimaliseerd worden door (a) een kleine deeltjesgrootte of dunne filmdikte van de coating van de vloeibare stationaire fase; (b) een homogene pakking van de stationaire fase door gebruik te maken van pakkingsmateriaal met een kleine deeltjesgrootteverdeling; (c) een kleinere kolomdiameter; (d) een grote diffusiecoëfficiënt in de mobiele fase. Bij gaschromatografie kunnen de diffusiesnelheden aanzienlijk worden verminderd door bij lage kolomtemperaturen te werken. Er dient opgemerkt te worden dat niet alleen de resolutie van belang is bij optimalisatie van de voorwaarden om de kolom te elueren, maar dat ook de analysetijd een belangrijke factor is. Als men bij chromatografie aan schaalvergroting wil doen, dan moet men de diameter van de kolom vergroten, eerder dan de kolom langer te maken. Men moet ervoor zorgen dat de lineaire stroomsnelheid hetzelfde blijft (er is een groter volume mobiele fase vereist).
Image of page 117

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Principes van chromatografie 110 Fig. 5.4. Resolutie van chromatografische pieken De selectiviteitsfactor α kan beïnvloed worden door de keuze van een verschillend type van moleculaire interactie, dus door verandering van de stationaire fase. De capaciteitsfactor k ’ kan veranderd worden door temperatuurvariatie bij GC, en door verandering van de samenstelling van de mobiele fase bij LC. Wanneer de resolutie gekend is, kan het aantal theoretische platen berekend worden, uitgaande van de selectiviteitsfactor, en van de capaciteitsfactor van bestanddeel B : 2 ' 2 2 1 1 16 + = B B S k k R N α α . (5.28)
Image of page 118