Рефлектометри забезпечують

This preview shows page 72 - 75 out of 78 pages.

оптичного волокна характерні всплески рівня потужності відбитого сигналу. Рефлектометри забезпечують проведення аналізу ОВ з метою пошуків в ньому неоднорідностей. При цьому візуальний аналіз форми рефлектограми дозволяє якісно оцінити характер пошкоджень в волокні. Але необхідно враховувати, що відбита потужність в точці розриву залежить від кута сколу волокна. Згідно будуть розрізнятися відбиття в точці розриву волокна сигнали на рефлектограмі. Звичайно, застосування різних ООВ у сучасних високошвидкісних системах передачі SDH рівней STM-64 та STM-256 викликає необхідність виміру й інших параметрів волокон: довжина хвилі нульової хроматичної дисперсії й нахил кривої у нульовій точці цієї дисперсії; коефіцієнта поляризаційної модової дисперсії й основних станів поляризації; перехідних перешкод між волокнами, викликаючих не лінійними явищами у ООВ. 6. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ОБЛАДНАННЯМ SDH
Image of page 72
78 При виробництві деяких електронних компонентів обладнання систем передачі SDH в невеликій кількості використовуються матеріали, небезпечні для здоров’я обслуговуючого персоналу. Ці компоненти зазвичай герметично ізольовані і при нормальних умовах ТО систем передачі SDH на мережі не представляють ніякої шкідливості для здоров’я персоналу. Фірми-виробники обладнання SDH позначають компоненти, в яких використані шкідливі матеріали, спеціальною маркою. При використанні цими компонентами рекомендується дотримуватися таких правил: - не розбирати та не спалювати такі компоненти; - якщо цілісність компонента порушена, зібрати всі частини, спобігаючи їх вдихання та дотик з відкритою шкірою, та помістити в згідний контейнер для утилізації; - утилізувати вказані компоненти в згідності з місцевими правилами утилізації токсичних відходів. Джерела лазерного випромінювання повинні мати застережливі мітки жовтого кольору, яка ставляться на оптичні блоки обладнання систем передачі SDH зблизь вихідного оптичного коннектору. Конструкція обладнання зводить до мінімуму доступ персоналу до лазерного випромінювання як в результаті знаходження поруч з обладнанням, так і в ході виконання роботи поруч з ним на всіх стадіях ТО. Лазерне випромінювання, якому може підвергнутись персонал, згідно класу 3А для довгого погляду з будь-якої відстані від джерела лазерного випромінювання або від кінця оптичного волокна. В безпосередній близькості до лазеру кріпяться застережливі ярлики жовтого кольору приблизно наступного змісту: Невидиме лазерне випромінювання! Не слід дивитися на промінь або безпосередньо на оптичні пристрої! Лазерне виробництво класу 3А, специфікація ЕН60 825. При нормальних умовах експлуатації ЛТ кожна оптична секція представляє собою замкнутий ланцюг, не допускає опромінення персоналу оптичним випромінюванням. В ході монтажу та ТО ЛТ при працюючому
Image of page 73
79 лазері обслуговуючому персоналу не слід дивитися на відкриті кінці оптичних волокон або конекторів. Однак і в цих умовах попадання персоналу під дію відкритого лазерного випромінювання можливо в двох випадках: - розімкнення оптичного з’єднання в працюючій секції волоконно- оптичного кабелю;
Image of page 74
Image of page 75

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 78 pages?

 • Spring '17
 • Moldir Daribay

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors