men\u00fcs\u00fc a\u00e7\u0131l\u0131r ve kenarl\u0131k yok d\u00fc\u011fmesi yard\u0131m\u0131yla tablonun t\u00fcm kenarl\u0131klar\u0131

Menüsü açılır ve kenarlık yok düğmesi

This preview shows page 127 - 130 out of 139 pages.

menüsü açılır ve “ kenarlık yok ” düğmesi yardımıyla tablonun tüm kenarlıkları silinir (bu durumda kenar çizgileri gri renkte görünür ancak çıktı alındığında renksizdir). Daha sonra tabloda sütun başlıklarının verildiği üst satırın üstü ve altı ile tablo son satırını n altı, ilgili satırları seçerek “ üst kenarlık ” ve “ alt kenarlı k ” düğmeleri yardımıyla tek çizgi ile belirginleştirilir. Tablonun sayfaya sığmadığı durumlarda, takip eden sayfadaki tablonun da üstüne “Tablo 1. devamı ” şeklinde başlık verilmesi gerekir.
Image of page 127
18 4. İÇ ve DIŞ KAPAK İç ve dış kapaklar aynı şekilde yazılıp basımlarında faklı kâğıtlar kullanılır. Kapaklarda tez başlığı 18 nokta ( punto ) (eğer başlık çok uzunsa 16 nokta olabilir) büyüklüğünde, büyük ve kalın ( bold ) harflerle orta lanarak yazılmalıdır. Üstte en az 3 - 4 satır (12 nokta ve 1. 5 satır aralıklı) boşluk bırakılmalıdır. Tez başlığının satır boşluğu 1.5 satır aralığı olarak ayarlanmalıdır. Başlığın altında en az 3 - 4 satır (12 nokta ve 1. 5 satır aralıklı) boşluk bırakıldıktan sonra 14 nokta ( punto ) büyüklüğünde, ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın ( bold ) harflerle ortalanarak “Bitirme Tezi” yazılmalıdır. “Bitirme Tezi” yazısı altında en az 3 - 4 satır (12 punto ve 1. 5 satır aralıklı) boşluk bırakıldıktan sonra 12 nokta ( punto ) büyüklüğünde, “Hazırlayan” başlığı atılmalı ve hemen b unun 1. 5 satır aralıklı altına tez sahibinin adı ve soyadı, kalın ( bold ) ve 14 nokta ( punto ) büyüklüğünde yazılmalıdır. İki satır boşluk bırakıldıktan sonra 12 nokta ( punto ) büyüklüğü ile “Yönetici” başlığı atılarak altına tez danışmanın adı ve soyadı, kalın ( bold ) ve 12 nokta ( punto ) büyüklüğünde verilmelidir. İsimler ilk harften sonra küçük harfler ile soyisimler ise büyük harfler ile yazılmalıdır. Kapaklarda, yazım alanının en altında 12 nokta ( punto ) büyüklükteki kalın ( bold ) harfler ile ortalayarak tez sınav tarihi ay ve y ıl olarak verilmeli, bunun da 1.5 satır altında Trabzon yaz ılmalıdır. Bu çalışmanın ön kapağı örnek olarak incelenebilir.
Image of page 128
19 5. SAYFA NUMARALANDIRMA Tezler üç ana bölümden oluşur: (1) ön bölüm, (2) ana bölüm , (3) arka bölüm. Ön bölüm dış ve iç kapağı, onay sayfasını, öz sayfasını, teşekkür bölümünü ve içindekiler tablosunu içerir. Bu kısımların sayfa numaraları sayfa altında, ortada verilmeli ve Romen rakamlarından (I, II, III, IV, …) oluşmalıdır. Dış kapak sayfa numarası almaz. İç kapaktan itibaren verilecek sayfa numaraları ilk sayfada (yani iç kapak) numara gösterilmeden verilmelidir. Ana bölüm ve arka bölümde ise sayfa numaraları, sayfa üstünde sağda olacak şek ilde önceki bölümlerden devam edecek şekilde verilmelidir. Tek bir Word © dosyasında farklı bölümlere farklı tiplerde sayfa numaraları vermek için izlenecek yol şu şekildedir: Ön bölümün sonuna gelerek (imleç son sayfanın sonuna tıklanarak) “ Ekle menüsünde n “Kesme” tıklanır. Açılan pencerede (Şekil 3) “bölüm sonu türleri” kısmından “sonraki sayfa” işaretlenir ve tamam tuşuna basılır. “Bölüm Sonu Kesme” işaretinin bölüm sonundaki sayfa sonuna konulduğundan emin olmak için standart menüdeki Göster/Gizle ¶” düğmesine tıklanabilir ve kontrol edilebilir. Şekil 3. Bölüm sonuna “kesme” eklenmesi.
Image of page 129
Image of page 130

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 139 pages?

  • Fall '12

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture