Түүний сэтгэлийг эзэмдэн

Info icon This preview shows pages 43–45. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
түүний сэтгэлийг эзэмдэн авна . Энэ хүүхний гуа үзэсгэлэн хурц ухааныг бүрэн үнэлж ойлгосон Каупервудад беренис түүний таньдаг байсан бүх хүмүүсээс шал өөр сэтгэгдлийг төрүүлжээ . Үүнийг хамгийн их бахархан гайхдаг нь Беренис биш харин Каупервуд өөрөө байлаа . Уул харилцааны мөн чанарыг беренисийн хачин жигтэй ойлгодгийг Каупервуд биширдэг байв . ÀÐÂÀÍÇÓÐÃÀÄÓÃÀÀÐ Á Ү ËÝÃ Эйлиний талаар яаж ажиллах тухайгаа Толлифертэй даруй зөвлөх хэрэгтэйг ойлгосон Каупервуд хоёр гурав хоногоос Лондон явах санаатай байгаагаа , мөн хүсвэл хамт явж ч болно
Image of page 43

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
44 гэж эхнэртээ мэдэгдэхээр шийджээ . Дараа нь энэ тухайгаа Толлиферт мэдэгдэж нөхрийгөө хэрэгсэхгүй байна гэж үргэлж гунихарч байгаа Эйлиний сэтгэлийг тайтгаруулан сэргээж саатуулах аргыг бодож олохыг түүнд шаардах нь чухал гэж үзжээ . Эхнэрээсээ удаан хөндийрсөн Каупервуд түүний сэтгэлийн зовлонг хөнгөвчлөн тайвшруулах , мөн өнгөндөө эелдэг дотно юм шиг түүнд харагдах сайн арга олсондоо сэтгэл нь их өег байв . Цагаан мэлгэй саарал бээлий өмсч энгэрийнхээ хараалсанд үнэрт сайхан цэцэг шургуулан өөртөө маш итгэсэн байдалтай гар дахь таягаа эргүүлэн , нөхрөө гялалзан орж ирэхийг хараад Эйлиний инээд хүрсэн боловч түүнээ нуухыг хичээж байв . каупервуд ажил хэргийнхээ тухай түүнд шууд ярьж эхлэв . Чикаго хот дахь хамгийн заналт дайсны маань нэг саяхан насан эцэс болсон тухай сонинд бичсэнийг уншсан уу үгүй юу ? Өөдгүй амьтад нэгээр ч болтугай хорогдсон нь яамай . Үдэд юу идэцгээх вэ ? Орйтоогүй бол Адрианд мартерийн маягаар бэлдсэн шүүстэй далайн хавч захиалж болох юм . Ажил тун их , саяхан Бостон , Балтимароор явж байгаад ирсэн , мөд Чикаго руу явах хэрэгтэй . Лондоны ажил хэргийн талаар бол бага
Image of page 44
Image of page 45
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern