Түүний сэтгэлийг эзэмдэн

Info icon This preview shows pages 43–45. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
түүний сэтгэлийг эзэмдэн авна . Энэ хүүхний гуа үзэсгэлэн хурц ухааныг бүрэн үнэлж ойлгосон Каупервудад беренис түүний таньдаг байсан бүх хүмүүсээс шал өөр сэтгэгдлийг төрүүлжээ . Үүнийг хамгийн их бахархан гайхдаг нь Беренис биш харин Каупервуд өөрөө байлаа . Уул харилцааны мөн чанарыг беренисийн хачин жигтэй ойлгодгийг Каупервуд биширдэг байв . ÀÐÂÀÍÇÓÐÃÀÄÓÃÀÀÐ Á Ү ËÝÃ Эйлиний талаар яаж ажиллах тухайгаа Толлифертэй даруй зөвлөх хэрэгтэйг ойлгосон Каупервуд хоёр гурав хоногоос Лондон явах санаатай байгаагаа , мөн хүсвэл хамт явж ч болно
Image of page 43

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
44 гэж эхнэртээ мэдэгдэхээр шийджээ . Дараа нь энэ тухайгаа Толлиферт мэдэгдэж нөхрийгөө хэрэгсэхгүй байна гэж үргэлж гунихарч байгаа Эйлиний сэтгэлийг тайтгаруулан сэргээж саатуулах аргыг бодож олохыг түүнд шаардах нь чухал гэж үзжээ . Эхнэрээсээ удаан хөндийрсөн Каупервуд түүний сэтгэлийн зовлонг хөнгөвчлөн тайвшруулах , мөн өнгөндөө эелдэг дотно юм шиг түүнд харагдах сайн арга олсондоо сэтгэл нь их өег байв . Цагаан мэлгэй саарал бээлий өмсч энгэрийнхээ хараалсанд үнэрт сайхан цэцэг шургуулан өөртөө маш итгэсэн байдалтай гар дахь таягаа эргүүлэн , нөхрөө гялалзан орж ирэхийг хараад Эйлиний инээд хүрсэн боловч түүнээ нуухыг хичээж байв . каупервуд ажил хэргийнхээ тухай түүнд шууд ярьж эхлэв . Чикаго хот дахь хамгийн заналт дайсны маань нэг саяхан насан эцэс болсон тухай сонинд бичсэнийг уншсан уу үгүй юу ? Өөдгүй амьтад нэгээр ч болтугай хорогдсон нь яамай . Үдэд юу идэцгээх вэ ? Орйтоогүй бол Адрианд мартерийн маягаар бэлдсэн шүүстэй далайн хавч захиалж болох юм . Ажил тун их , саяхан Бостон , Балтимароор явж байгаад ирсэн , мөд Чикаго руу явах хэрэгтэй . Лондоны ажил хэргийн талаар бол бага
Image of page 44
Image of page 45
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern