Dit debiet is niet compatibel met het vacuümsysteem

Info icon This preview shows pages 176–178. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
draaggas 60 mL/min of meer bedroeg. Dit debiet is niet compatibel met het vacuümsysteem van een massaspectrometer. Tegenwoordig maakt men bij GLC veel meer gebruik van capillaire kolommen, waarbij het debiet van het draaggas slechts enkele mL per minuut bedraagt. De eenvoudigste en ook meest gebruikte manier om een gaschromatograaf met een massaspectrometer te koppelen is door directe koppeling , dit wil zeggen dat de chromatografische kolom via een goed afsluitende flens direct in de ionenbron van de massaspectrometer wordt ingestoken. Dit is enkel mogelijk wanneer er wordt gebruik gemaakt van zeer nauwe capillaire kolommen, met debieten van 1 à 2 mL/min. Dit gasdebiet is immers nog compatibel met de moderne vacuümsystemen van een massaspectrometer en dit debiet is daarenboven nog dicht bij het optimale debiet voor capillaire kolommen. Een klein probleem met dit type van interface is dat de interface wordt gehouden op een temperatuur die hoger is dan de maximale temperatuur van het temperatuurprogramma. Daarom moet men gebruik maken van stationaire fasen die niet gemakkelijk uit de kolom lekken. De chromatografische resolutie wordt ook wat verminderd door het feit dat de kolom in een vacuüm eindigt. Een andere interface is de jet moleculaire scheider ( jet molecular separator interface ). Hierbij eindigt de kolom in een smal gaatje, recht tegenover de fijne ingangsopening naar de massaspectrometer (fig. 7.13). Tussenin heerst er een hoog dynamisch vacuüm (er worden constant moleculen weggepompt). De lichtere componenten uit het mengsel, evenals de moleculen uit het draaggas, diffunderen sneller dan de zwaarder moleculen naar de zijkanten en worden daar weggezogen. De zwaardere moleculen zullen hun weg eerder rechtdoor vervolgen en kunnen de opening naar de massaspectrometer binnendringen.
Image of page 176

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon