Arbejdspladser har i gennemsnit skade hvert 15 år en

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 99 - 102 out of 224 pages.

Arbejdspladser har i gennemsnit skade hvert 15. år En gennemsnitlig dansk arbejdsplads vil opleve en ar- bejdsskade hvert 15. år, mens hvert 130. år er skaden så alvorlig, at den fører til et erhvervsevnetab. Virksomheder an- melder mere, end reglerne kræver Virksomheder anmelder både store og små ulykker for at sikre deres medarbejdere. Også ulykker, som ikke medfø- rer et fravær eller umiddelbart har erstatningsmæssige følger. Flere virksomheder anmelder dermed mere, end reglerne foreskriver. Samtidig tilkendegiver virksomhederne, at den vigtigste parameter i forhold til at gøre noget for arbejdsmiljøet er medarbejdernes trivsel. Hver femte anmeldelse bliver anerkendt Hver femte anmeldte arbejdsskade bliver anerkendt, men en anmeldelse kan i sig selv risikere at føre til tidligere exit fra arbejdsmarkedet, da den enkelte skal bevise sin sygdom for at få erstatning. Anmeldelse fører til lavere beskæfti- gelse Personer, der anmelder en skade uden at få den aner- kendt, har i løbet af få år en betydelig lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end øvrige beskæftigede, der ligner dem. Tabt beskæftigelse på knap 3.000 per- soner pr. årgang Var de omkring 28.000 personer med en arbejdsskadesag uden erstatning beskæftiget i samme grad som en sam- menlignelig gruppe, ville det øge beskæftigelsen med omkring 2.800 personer alene for en enkelt skadeårgang. Det skønnede samfundsøkonomiske tab udgør ½ mia. kr. årligt i udgifter til offentlig forsørgelse og mistet skatte- indtægt. Sagsbehandlingstiden i forbindelse med en arbejdsskade
Image of page 99
100 påvirker den efterfølgende beskæftigelse. Hvis sagen trækker ud, er der tendens til, at en større andel af perso- ner med en skadessag, der ikke fører til erstatning, mister beskæftigelse. Det gælder særligt for anmeldte erhvervs- sygdomme. Rådighedsbeløb ofte det samme efter arbejdsskade De fleste, som får erstatning for en arbejdsskade, har mindst de samme eller større forbrugsmuligheder efter skaden. Og indkomsten udvikler sig generelt på samme måde som for øvrige beskæftigede, der ikke er blevet ramt af en arbejdsskade. Stigning i psykiske erhvervssygdomme siden 2004 Rygsygdomme og posttraumatisk belastningsreaktion er de erhvervssygdomme, som oftest medfører et erhvervs- evnetab. Fra 2004 til 2013 er antallet af anerkendte psyki- ske erhvervssygdomme steget fra 80 til 210 om året. Fleste lande aner- kender ikke psyki- ske lidelser Langt de fleste lande i Europa anerkender ikke psykiske lidelser som erhvervssygdomme, mens anerkendelser i Danmark ligger væsentligt over niveauet i Sverige, Frankrig og Italien, som også anerkender psykiske lidel- ser som erhvervssygdomme.
Image of page 100
101 3.2 En ud af fem anmeldte arbejds- skader anerkendes Arbejdsskader kan være skader, som brille- og tandska- der, der ofte ikke påvirker erhvervsevne, og mere alvorli- ge skader, som indebærer et tab af erhvervsevne, som kan betyde, at personen ikke kan fortsætte i sit nuværende job.
Image of page 101
Image of page 102

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors