Ytterligare ett hot som Netflix tampats med under senare \u00e5r ar s\u00e5 kallade

Ytterligare ett hot som netflix tampats med under

This preview shows page 11 - 13 out of 18 pages.

Ytterligare ett hot som Netflix tampats med under senare år är så kallade “gratis streaminghemsidor”. Det ska dock uppmärksammas att det finns lagar gällande gratis streamingtjänster i Sverige som menar att det är olagligt att ta del av materialet som presenteras på dessa typer av hemsidor om man är medveten om att materialet har inhämtats olagligt (SVT, 2017). Med inflationen i åtanke, men också företagets ökade driftkostnader, är det troligt att priser på diverse streamingtjänster kommer att öka (Yahoo, 2019; SCB, 2019). I och med det enorma urval av kostnadsfria streamingsidor som finns idag kan man anta att en del av Netflix kunder eventuellt vänder sig till dessa kostnadsfria tjänster för att minska sina månadskostnader. Då det är svårt att presentera exakta siffror, är det allmänt känt att en stor del människor idag använder sig av kostnadsfria streamingtjänster trots att de i stor utsträckning är olagliga. Man kan anta att det beror på att det är sällan folk döms för olaglig streaming. Hotet kan därmed uppmätas att vara både stort och litet med tanke på de illegala faktorer som finns, men även att utvecklad teknik kan komma att öka tillgängligheten av kostnadsfria streamingtjänster. 5.5 Analys av nuvarande produktportföljVid lansering av Netflix streamingtjänst distribuerades serier och filmer tillverkade av externastudios till lågt pris. Under senare år har Netflix utvecklat sin produktportfölj genom att fokusera mer på egenproducerat material där streamingjättens tillväxtstrategi övergått från marknadspenetration till produktutveckling. Företagets senaste årsredovisningar visar att Netflix Originals varit en del av de investeringar som lett till ökade utgifter samtidigt som företagets rörelsemarginal förbättrats avsevärt, vilket Netflix förklarar genom ökande vinster (Netflix 2018). Ökningen av rörelsemarginal kan även bero på förhållandet mellan fasta kostnader och konsumenter där en liten ökning av antal betalande prenumeranter får en hög effekt på lönsamheten (Tseng, 2019). Figur 5. Rörelsemarginal Netflix Inc. (Netflix, 2018) Den första egenproducerade serien House of Cards kan beskrivas som början av en övergångsfas där Netflix gick från att vara beroende av andra studios till att bli en“Hollywoodjuggernaut” (La Monica, 2017).Sedan denna lansering har företaget skapat över 1000 egenproducerade serier och filmer som inte går att se hos konkurrerande tjänster. Trots att antalet aktörer på marknaden har ökat, har Netflix lyckats fortsätta öka sin användarbas där 41miljoner betalande prenumeranter år 2013 har vuxit till 158 miljoner i år (Netflix 2019). Dettakan bero på flera variabler, men i och med att det egenproducerade materialet är den tydligaste differentieringsfaktorn hos Netflix streamingtjänst kan man anta att det har spelat en omfattande roll för den fortsatta kundtillväxten.
Background image
Figur 6: Diagram av antal betalande prenumeranter. Datakälla: Netflix (2019).Med tanke på att Netflix Originals leder till betydande utgifter är det viktigt att försöka
Background image
Image of page 13

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 18 pages?

 • Spring '17
 • armstrong & parment

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture