Do đó để nợ công được sử dụng hiệu

Info icon This preview shows pages 106–108. Sign up to view the full content.

Do đó, để nợ công được sử dụng hiệu quả, ta cần phải phát huy được các tác động tích cực của nợ công cũng như giảm bớt tác động tiêu cực của nó thông qua việc tìm hiểu những cơ chế tác động, những kênh truyền dẫn trung gian. Bên cạnh đó, là việc đưa ra các giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ nợ công bao gồm quá trình thiết lập và thực thi chiến lược vay nợ của một quốc gia để gầy dựng được một lượng vốn theo yêu cầu, nhằm đạt được các mục tiêu về chi phí và rủi ro, đáp ứng được các mục tiêu quản lý nợ khác nhau của Chính phủ đề ra. vineleafboldnevineleafboldnevineleafboldnevineleafboldne . octastar4 . vineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnwvineleafboldnw
Image of page 106

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 97 KẾT LUẬN NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt K hi quản lý nợ công được xem là chìa khóa của chiến lược quốc gia trong việc đảm bảo đẩy mạnh và duy trì lối thoát từ gánh nặng nợ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững mà không gây ra bất kỳ một khó khăn nào trong hoàn trả nợ thì việc đo lường, ước lượng sự tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế là điều cần thiết. Để làm được điều đó, ta cần có một mô hình đo lường sự tác động của từng biến số vĩ mô đến nền kinh tế, thông qua đó những nhà điều hành chính sách vĩ mô có cái nhìn rõ hơn về những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, để từ đó có các giải pháp điều chỉnh thích hợp giúp cho nền kinh tế Việt Nam được phát triền ổn định bền vững trong cả ngắn hạn và dài hạn. Dù mô hình ước lượng được thực nghiệm tại Negeria và Nam Phi, nhưng sẽ vẫn có những khuyết tật của mô hình nếu ứng dụng tại Việt Nam bởi những hạn chế về số quan sát hay tính xác thực của dữ liệu đầu vào để chạy mô hình, cũng như sự khác biệt về nền kinh tế thì sự tác động có được từ kết quả của mô hình cũng sẽ khác nhau. Do đó, việc tuân thủ nghiêm túc những qui định trong các mô hình khi thực hiện đo lường sự tác động là luôn cần thiết. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu sự tác động của nợ công thông qua các kênh truyền dẫn trung gian, cũng góp phần hạn chế và khắc phục những vấn đề tồn tại để nợ công không còn là gánh nặng nợ của quốc gia, để nợ công trở lại đúng vai trò đòn cân nợ của mình trong cấu trúc tài chính của quốc gia, để nợ công có thể phát huy hết những điểm mạnh của mình.
Image of page 107
Image of page 108
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern