Naponima do 500 kV moguće je prozračivati metal u razumnom vremenu za

Naponima do 500 kv moguće je prozračivati metal u

This preview shows page 143 - 145 out of 225 pages.

Naponima do 500 kV moguće je prozračivati metal u razumnom vremenu za postizanje potrebnog zacrnjenja na filmu do debljina od 50 do 100 mm, ovisno o vrsti metala (metali različito prigušuju zračenje - aluminij slabo, čelik srednje, bakar znatnije, olovo jako). Elektronički izvori zračenja za energije preko 0,5 MeV su složeniji i zasnivaju se na linearnom ili kružnom ubrzanju elektrona, koji na kraju udaraju u anodu i daju zračenje. Energije ovih akceleratora iznose do nekoliko MeV, što omoguć uje ispitivanje materijala debljina do 300-400 mm. Linearni akceleratori i ciklotroni smještaju se u masivne bunkere da osiguraju okolinu od zračenja. U radu s t im uređajima potrebna je velika čistoća ispitivanog predmeta jer čestice prašine mogu postati radioaktivne pod utjecajem zračenja energije preko 1 MeV! Gama (γ) zračenjem (radioaktivnim izotopima) moguće je ispitati veće debljine materijala jer je ono prodornije (manje valne duljine ) od rendgenskoga. Osim te prednosti, gama- zračenje je neovisno o nekom drugom izvoru energije, pa je uređaj lako prijenosan te se može koristiti i na mjestima gdje ne postoji priključak za struju. Glavni nedostatak ovog zračenja je s talnost zračenja (ne može se «ugasiti») i potreba posebnih mjera zaštićivanja. Radioaktivne tvari kao izvori zračenja koriste se još od otkrića elementa radija. Danas se uglavnom koriste radioaktivni izotopi kod kojih je raspad praćen oslobađanjem gama -z račenja. Alfa - i beta- zrake nisu korisne za prozračivanje materijala. Za ispitivanja se najviše koriste izotopi iridija, cezija i kobalta. Osnovne linije u spektru zračenja idu od 0, 6 do preko 1 MeV, a poluživot od nekoliko mjeseci do nekoliko godina ( tablica 3.1 ). Tablica 3.1. Zračenje izotopa i poluživot raspada Izotop Osnovne linije u spektru (gama- zračenje u MeV) Poluživot Iridij 192 0,31; 0,47; 0,80 75 dana Cezij 37 0,66 33 godine Kobalt 60 1,33; 1.17 53 godine (Prema: Nondestructive testing handbook , R. C. McMaster, Ronald Press, N. York, 1959.)
Image of page 143
144 Iridij daje "najmekše" zračenje pa je pogodan za manje debljine stijenki. Č esto se koristi za snimanje na terenu. Kobalt daje najprodornije zračenje pa je pogodan za masivnije komade (odljevci, bronca...). Ujedno je i sti jenka zaštitnog spremnika za kobalt deblja nego za iridij, što mu smanjuje prenosivost zbog veće težine. Radioaktivni izotopi za sniman je čuvaju se u masivnim kontejnerima ( slika 3.23 ) koji su obloženi olovom ili metalnim uranom, koji još bolje od olova prigušuje zračenje. Moderni kontejneri građeni su tako da se mogu transportirati javnim prijevoznim sredstvima, uz obaveznu naznaku da sadrže radioaktivni materijal. Izotop je smješten u spremniku u maloj metalnoj kapsuli, a na mjesto snimanja postavlja se kroz savitljivi kabel posebnom sajlom, sa sigurne udaljenosti.
Image of page 144
Image of page 145

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors