Struktura pougljičenog sloja ista je kao i kod pougljičavanja u krutom sredstvu

Struktura pougljičenog sloja ista je kao i kod

This preview shows page 117 - 120 out of 225 pages.

dravlja. Struktura pougljičenog sloja ista je kao i kod pougljičavanja u krutom sredstvu ( slika 2.54 ). 2.2.4.1.3 Pougljičavanje u plinovitim sredstvima Zapravo su to bila i dosadašnja dva postupka, ali bez kontrole nastalog plina uz površinu izratka. Ovdje se međutim potrebni plinovi razvijaju u generatorima kontroliranim procesom smjese plina od komponenata (npr. CO + H 2 + N 2 + C 2 H 8 ). Za pougljičavanje se koriste i razni gorivi plinovi, koji u kontaktu s užarenom površinom čeličnog izratka disociraju i stvore već poznate uvjete pougljičavanja. Odavno je razvijen postupak uvođenja kapljevitog metanola (metilnog alkohola CH 3 ∙OH) u komoru s čeličnim izradcima za pougljičavanje, gdje isparava na temperaturi (t A ) i oslobađa potrebne plinske komponente za proces pougljičavanja. 2.2.4.1.4 Kaljenje nakon pougljičavanja Bez obzira na način prethodnog pougljičavanja postupak cementiranja bit će potpun tek nakon kaljenja! Već je prethodno prikazan najbrži, ali i najlošiji postupak direktno g kaljenja ( slika 2.53 ) jer daje doduše željenu visoku tvrdoću površine, ali zbog krupnozrnatosti (dugotrajno žarenje na t A u cilju pougljičavanja) martenzita (M) izradak ima slabu žilavost čak i jezgre! Nešt o bolja svojstva dobiju se postupkom tzv. jednostrukog kaljenja s temperature austenitizacije t A jezgre, a najbolje je izvršiti još i kaljenje s temperature austenitizacije t A površine pri čemu se prethodno normalizirana i zakaljena jezgra nisko popusti, t j. poboljša ( slika 2.56 ).
Image of page 117
118 Slika 2.56. Postupak dvostrukog kaljenja nakon pougljičavanja kroz dijagram (t - ) [1] Iz prikaza je očito kako se došlo do optimalnog faznog i strukturnog stanja u izratku, tj. do željenih svojstava i jezgre i površine. U dijagramu na slici 2.58 vid i se kako tvrdoća nakon kaljenja o vi si o udaljenosti od površine. Kako je pougljičavanje u dubljim slojevima slabije , tako je i koncentracija ugljika nakon pougljičavanja manja pa tako i tvrdoća nakon kaljenja opada povećanjem udaljenosti od površine izratka. Dubinu pougljičenog sloja možemo odrediti na više načina: - mjerenjem udaljenosti od površine izratka pa do dubine na kojoj je koncentracija 0,4 % C; - mjerenjem udaljenosti od površine izratka nakon kaljenja pa do dubine na kojoj je tvrdoća 50÷55 HRc. Slika 2.58. Ovisnost tvrdoće nakon kaljenja pougljičenog izratka o udaljenosti od površine a) b) Slika 2.57. Izgled cementiranog sloja prije (a) i nakon (b) toplinske obrade kaljenja [17] Ferit
Image of page 118
119 Vrijeme držanja izratka na temperaturi pougljičavanja određuje se prema traženoj dubini cementiranog sloja. U dijagramu na slici 2.59 vidi se kako vrijeme držanja izratka na temperaturi pougljičavanja za različita sredstva utječe na dubinu pougljičenog sloja. Slika 2.59. Utjecaj vremena držanja izratka (na temperaturi pougljičavanja) na dubin i pougljičenog sloja za različita sredstva pougljičavanj a [15] 2.2.4.2 Kombinirani postupci Ovdje spadaju zapravo postupci kod kojih osim dušika u površinu difundira ju još neki atomi. Tako imamo: 2.2.4.2.1
Image of page 119
Image of page 120

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors