De themas varieerden van oud egyptische

This preview shows page 5 - 7 out of 15 pages.

wetenschappers georganiseerd. De thema´s varieerden van oud-Egyptische dodencultusteksten tot de enscenering van laatmiddeleeuwse hommages tot rituele taal in oost-Nepal, waar een zeer brede scope aanwezig was. Even zo groot was de bereidheid van de verschillende disciplines om de aanwezige spanning positief te gebruiken, waarbij de centrale focus op ritueel lag. Alleen de vraag al wat een ritueel eigenlijk was, zorgde voor een hevige discussie die zich na het einde van het colloquium voortzette. 21 Klaarblijkelijk hebben de “rituelen” – hoewel zeer complex en moeilijk – ook zeer centrale culturele fenomenen gethematiseerd, waardoor het wetenschappelijk onderzoek van alle deelnemende cultuurwetenschappen in tijd en cultuur overstijgend lonend was. 22 De volgende ontwikkeling werd door meerdere - misschien typische – factoren gekenmerkt. Hun succesvolle interactie verbergt, hoewel gemakkelijk toegankelijk met terugwerkende kracht, het dynamische karakter van een onderzoeksproces dat altijd gepaard gaat met het gevaar van mislukking. Het bredere thema en grotere spectrum van geïnteresseerde disciplines maakten drie zaken mogelijk: ten eerste een consolidatie van het theoretische en methodologische raamwerk door verduidelijkte vragen vanuit gezamenlijk onderzoek rond centrale concepten en definities en – het daarmee nauw verbonden – samenspel van afbakening en netwerk van nationaal en internationaal ritueelwetenschappelijk onderzoek. Ten tweede, de ontwikkeling van de specifieke deelprojecten van individuele disciplines in afstemming met de thematische, temporeel of regionaal 'gerelateerde' deelprojecten en door een overeenkomstige groepsformatie. Ten derde de zoektocht naar een passende organisatievorm, op grote en kleine schaal, niet in de laatste plaats verbonden met het zoeken naar financiering en institutionele consolidatie. Volgens Schenk moet hierna voornamelijk het eerste, voor de totstandkoming van deze bundel wezenlijke, doel aan bod komen. In augustus 1998 circuleerde het eerste ontwerp voor een theoretisch raamwerk met als titel ‘Tekst – 20 Zie de bijdrage van Dirk Hartmann und Peter Janich (Hg.), Die Kulturalistische Wende. Zur Orientierung des philosophischen Selbstverständnisses (Frankfurt a.M. 1998); voor het voorbeeld van de Geschiedwetenschappen zie Ute Daniel, Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter (Frankfurt a.M. 2002). 21 Axel Michaels, ‘Le rituel pour le rituel oder wie sinnlos sind Rituale?’, in: Corina Caduff und Joanna Pfaff- Czarnecka (Hg.), Rituale heute: Theorien – Kontroversen – Entwürfe (Berlin 1999) 23-47. 22 Schenk, Einleitung’, 15-16. 5
Ritual – Performanz’ uit de koker van Dietrich Harth met centrale overwegingen: “Rituelen” zijn in afgrenzing van theatrale handelingen als zelfstandig handelingstype te begrijpen, die misschien met gecontroleerde prestaties een eigenzinnige tussenwereld kan vormen en misschien bijvoorbeeld op basis van analogie en “magisch” effect, een cultuurspecifiek wereldbeeld kan veronderstellen, maar in ieder geval een cognitieve prestatie vertegenwoordigt die in actu onderzocht moet worden.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture