în cadrul controlului de prelevare se efectuează controlul diametrelor

În cadrul controlului de prelevare se efectuează

This preview shows page 43 - 45 out of 50 pages.

în cadrul controlului de prelevare se efectuează: • — | controlul diametrelor palierelor cu calibre-potcoavă sau ; dispozitiv Solex; , - ......... . ; - abaterea de la simetria axului canalului de pană cu un dispozitiv cu ceasuri comparatoare; . conicitatea camelor cu un dispozitiv pe baza fantei de lumină. In cadrul controlului vizual se verifică: prezenţa tuturor operaţiilor de prelucrare; ,/":" .-• lipsa porilor, a fisurilor şi a zonelor oxidate (mai ales pe came); starea suprafeţelor uzinate. : ; ....... L ' ; . ' Periodic, se verifică pe divizorul optic valoarea unghiurilor active şi profilul camelor, după care* se ridică curbele de profil. ... -Verificaţi-vă cunoştinţele! ;. ,: 1. La prelucrarea arborilor ou came se utilizează o instalaţiei de tip: - a — în pensetă; b — între vîrfuri cu oprire suplimentară în lunetă; ' ,.i ". : c — în mandrină cu sprijin în vîrf. Ev Poziţionarea unghiulară sau pe m.u. se face: "■"■ a — faţă de canalul de pană sau o gaură tehnologică; ,. b — faţă de cama de evacuare;. . c — faţă de cama de admisiune. INSTALAŢIA DE ALIMENTARE A MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN SCÎNTEIE 3.1. DOZAJUL AMESTECULUI CARBURANT Drept combustibil pentru formarea amestecului % carburant în motoarele cu aprindere prin scînteie serveşte benzina. Teoretic\s-a calculat că pentru arderea completă a 1 kg benzină este necesar- oxigenul conţinut într-o cantitate de 15 kg aer. Compoziţia amestecului carburant se caracterizează prin coeficientul de exces de aer a, care reprezintă raportul dintre cantitatea reală de aer L T care participă în procesul de ardere şi cantitatea de aer L t , teoretic necesară pentru arderea completă a combustibilului: ■:■• L r a= — • U Dacă amestecul carburant are o astfel de compoziţie încît aerul din el corespunde cantităţii teoretic necesare pentru arderea completă a unui 30 * ! I
Image of page 43
acest tip de montaj este ;singurul utilizat datorită volumului,redus cuprins între chiulasă şi piston (în poziţia P.M.L),' mai ales în cazul camerelor .de -ardere împărţite. oj-.f\ fos-u ~ur< ■'/■:■'-n: oze-yj ,clttluhş. ,;: f în figura 1.1, b este reprezentată schema acţionării supapei montată în chiulasă cu arborele de distribuţie plasat în partea inferioară a bloc-carterului, la care piesele intermediare sînt: tachetul, ; tija împingătoare şi culbutorul. Această schemă este cea mai răspîndită, fiind tehnologică şi asigurînd performanţe bune pentru camerele de ardere — baie, şi diedrice — (exemplu, Dacia 1100—1300; Renault 4—5—6—12— 16; Fiat 124, Ford, Chevrolet S.U.A., Opel) şi foarte bune pentru camerale emisferice (exemplu, Citroen-21; Fiat 1500—2300 etc). Masa mare a pieselor în mişcare măreşte solicitarea prin inerţie a întregului mecanism, determinînd nerespectarea legii de umplere la turaţiile mari, cît şi apariţia unor deformaţii, ruperi sau uzuri premature. Regimurile maxime utilizate în prezent la această schemă sînt de 5 000—6 000 rot/min.
Image of page 44
Image of page 45

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors