\u00d6\u011fretmenlerin s\u0131n\u0131fta bulunma nedeni \u0130ngilizce ve gerekirse T\u00fcrk\u00e7e ileti\u015fim

Öğretmenlerin sınıfta bulunma nedeni ingilizce

This preview shows page 96 - 98 out of 100 pages.

• Öğretmenlerin sınıfta bulunma nedeni İngilizce (ve gerekirse Türkçe) iletişim kurmalarıdır. • Öğrenmenin amacı belirli bir zaman aralığında Öğretim Programı’ndaki konuları işleyip bitirebilmek yerine kurulan iletişimi derinleştirmeye çalışmaktır. • Öğrenciler iletişim kurarken hata yapmaları hâlinde uyarılmaz ve düzeltilmez. Öğretmenler iletişimin devamlılığına odaklanarak öğrencilerin hatalarını daha sonra düzeltirler. • Öğrenciler daha önceki derslerde karşılaştıkları işlev ve bilgileri tekrar tekrar kullanırlar ve böylece bilgi ve becerilerini taze tutarlar. • Öğrenciler kendilerini zorlayan ama yapılabilir etkinliklerin üstesinden başarıyla gelerek motivasyonlarını artırırlar. • Öğrenciler okul içinde ve dışında paylaşılacak ürünler ortaya koyarlar. • Veliler sürecin bir parçası olmaları için cesaretlendirilirler ve veli toplantıları aracılığıyla çocuklarının öğrenme sürecinden haberdar olurlar. • Öğrenciler “bir dil hakkında bir şeyler öğrenmek” yerine “o dille bir şeyler yaparak” İngilizce iletişim becerilerini geliştirirler. • Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının Öğretim Programı’n da bahsedilen değerlere ve temel yeterliklere bağlam tercihlerinde yer vermeleri gerekmektedir. • Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının Öğretim Programı’ nda bahsedilen değerleri ve temel yeterlikleri ders materyallerinde örtük bir biçimde sunmaları gerekmektedir. Kitap yazarlarının ve materyal geliştirme uzmanlarının öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaşmaları muhtemel karakter ve yerleri daha çok örnek vermeleri gerekmektedir. Ders kitapları Ek 2›deki tabloda verilen forma sayısı ve ebat standartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.
Image of page 96
95 İngilizce Dersi Öğretim Programı APPENDIX 3 2 VE 3. SINIF İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI - UYGULAMA ÖNERİLERİ • Bilinenden bilinmeyene doğru gidiniz. Özellikle Türkçe ve İngilizcede ortak olan sözcüklerden yararlanarak derse başlayınız (Örneğin doctor, zebra, lemon vb.). Çocukların sevdiği ve bildiği medya ve kültür ögelerine de öncelik veriniz. • Çocuklara İngilizcenin kolay ve çok zevkli olduğunu hatırlatınız. • Çocukların yaptıkları hataları anında düzeltmeyiniz. Ancak bu hataları not ederek ve kendiniz doğrusunu sık sık kullanarak sınıfa hatırlatınız. • 2. Sınıf Öğretim Programı’ nda gerek sözcük gerekse yapı çeşitleri en az seviyede tutulmuştur. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi, öğrencilere yaptırılan etkinliklerle İngilizceyi sevdirerek motivasyonlarını ve dile olan ilgilerini artırmaktır. İkincisi ise içerikten çok iletişime ağırlık vermektir. Dolayısıyla derslerde etkinlikler eğlenceli ve öğretici geçiyorken öğrencilerle soru-yanıt ve tekrar kullanım yoluyla iletişim kurmaya gayret ediniz.
Image of page 97
Image of page 98

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 100 pages?

 • Spring '10
 • dra

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes