Vil arbejde med med favorable ord betyder det at

This preview shows page 57 - 60 out of 92 pages.

vil arbejde med, med favorable ord, betyder det at personen er relationship-oriented. Derimod hvis personen omtaler den person han helst ikke vil arbejde med, med negative ord betyder det at personen er task-oriented. Denne metode viser altså, hvad arbejderne helst ønsker, og hvilken situation de udgør på en arbejdsplads.
52 Definering af situationen Herefter er det vigtigt at finde den rette leder. Fiedler har her sammensat tre dimensioner der definere situationen og derved hjælper til at definere lederens effektivitet. De tre dimensioner er: Leader-Member relations: Graden af respekt og tillid medarbejderen har til lederen. Task structure: Hvorvidt opgaveren er strukturerede eller ustrukturerede Position power: Hvorvidt lederen har magt når det kommer til ansættelse, fyring, disciplin, forfremmelser og lønforhøjelser Figur 12.2 giver et billede af forskellen mellem en task-oriented og en relationship-oriented situation. Herunder kan Leader-Member relations være good eller poor , Task Structure kan være high eller low og Position Power kan være strong eller weak . En ideel situation kunne for eksempel være en manager for lønningsystemet i en organisation, som er højt respekteret og givet tillid til ( good leader-member relations), hvor opgaverne der gives fx er check-udskrivninger, løn- registrering osv. ( high task structure) , og samtidig har lederen mulighed for at belønne og straffe medarbejderne i henhold til deres performance( strong position power) . At matche leder og situation Med viden om den tidligere omtalte LPC score og de tre dimensioner som Fiedler har sammensat, ønsker Fiedler’s model at matche de rette ledere med de rette situationer. Modellen viser at en task-oriented leder performer bedst i situationerne 1, 2, 3, 7 og 8. Det er altså situationer som enten er meget favorable eller meget ufavorable. Derimod relationship-oriented ledere performer bedst i moderate situationer; kategorierne 4 og 6. Evaluering: Manglerne ved disse modeller er, at de faktorer der måles på ikke altid er mulige at måle særligt præcist. Altså vil resultaterne af målinger ikke være specielt pålidelige i nogle tilfælde.
53 H ersey and Blanchard’s situational Theory Situational Leadership theory er en mulighedsteori der fokusere på følgernes parathed (graden af følgernes evne og vilje til at udføre en specifik opgave) Der fokuseres på følgerne i denne teori, siden det i sidste ende er dem der skal acceptere eller afvise en leder. Denne teori giver følgende muligheder for ledere: - Hvis følgeren er unable and unwilling til at udføre en opgave, skal lederen give klare og specifikke ordre - Hvis følgeren er unable and willing skal lederen give high task-orientation som kompensation for følgerens manglende evne.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture