Ang indian at mga arabe au ubhang naapektuhan

 • No School
 • AA 1
 • 7

This preview shows page 5 - 6 out of 7 pages.

Asyano nang tuluyang pinamahalaanan ng mga kanluranin ang Timog at Kanlurang Asya. Ang Indian at mga Arabe au ubhang naapektuhan. Pinakinabangan nang husto ang mga likas na yaman at mga hilaw na sangkap bunga ng nagaganap na Rebolusyong INdustriyal na nagdulot ng pagdagsa ng mga kapitalista sa mga kolonya. Ang mahabang panahon ng pananakop ng mga imperyong Europeo sa Asya ang naging daan ng pagkakaroon ngmga pamilihang paglalagyan ng mga produktong galing sa mga bansang mananakop at pagkukunan ng mga hilaw na materyal na kailangan ng mga bansang mananakop sa pagbuo ng produkto. Nasanay ang mga Asyano sa paggamit ng mga produktong dayuhan kaya minabuti ng mga bansang mananakop na maglagay ng mga pabrikang bubuo sa mga hilaw na materyal na galing sa mga kolonya. Ang natural na kapaligiran ng mga bansang Asyano ay unti- unting naubos at pinagkakitaan ng mga dayuhan. Malaking kita at pakinabang ang naibigay ng mga pamilihan sa antas ng ekonomiya ng mga Europeong bansa ngunit nananatiling nakatali ang ekonomiya ng mga kolonya rito. Nagpatayo ng mga tulay , riles at tren at kalsada ang mga mananakop upang maging mabilis ang pagpapadala at pagluluwas ng mga produkto. Isinilang ang mga Asyanong naging mangangalakal o Middlemen ng mga produkto. Sila ay umunlad sa pamumuhay at nanatiling mga tagapagtaguyod ng mga batas na nagpatibay ng kolonisasyon, nabigyan din sila ng pwesto sa pamahalaan sa pamahalaan at ekonomiya kaya naging mahirap ang mga ginawang pag-aalsa ng ilang mga patriotikong mga Asyano sa dahilang sila ay hindi sumusuporta sa mga ganoong kilusan. Nais nilang matali ang mga sistemang pinatatakbo ng mga dayuhan , direkta man o hindi sa pamamagitan nila. Sila ngayon ang nagsamantala hanggang sa maging mayaman at makapangyarihan sa bansa. Inayos nila ang kalusugan ng mga mamamayan kaya nagtayo ng mga ospital para magamot ang mga may sakit at mabigyang lunas ang mga sakit na laganap bago dumating ang mga mananakop. Sa pagdating ng mga Kanluranin , ang kalagayan ng mga katutubo ay hiwa-hiwaly na estado na iba-iba ang namumuno. Nagtatag ang mga mananakop ng isang sentralisadong pamahalaan , ngunit ang mataas na posisyon ay para lamang sa mga Kanluranin at ang mababang posisyon ay para sa mga katutubo. Naalis sa kolonya na pamahalaanan ang sariling bansa. Ipinakilala ng mga Kanluranin ang kaisipang nagbibigay ng hindi pagkakasundo ng mga Asyano sa pamamahala. Nagkaroon ng paghahati-hati ng rehiyon sa mga knaluraning bansa at nagkaroon ng fixed border o hangganan ng teritoryo ng bawat bansa Maging ang paniniwala , pilosopiya at pananampalataya ng mga Asyano ay pinalitan ng mga dayuhan kaya naging mabuti itong behikulo sa kanilang matagal na pananakop. Nagkaroon ng paghahalo ng lahi ng mga katutubo at mga kanluranin para makuha ang katapatan ng kolonya. Pinanghimasukan ang tradisyon ng mga katutubo. Ang mga kaugalian ay nahaluan tulad ng sa mga pagkain at istilo ng pamumuhay ay ginaya Ang edukasyon ay naging instrumento rin para payapain ang mga Asyanong naghahangad ng pagbabago sa dahilang ang mga nakapag-aral ay nagdala ng bagong mga ideollohiya tungo sa pagbabago sa kanilang bansa. Ito ang
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors