Denne ekstra omkostning for samfundet er ikke taget i

This preview shows page 2 - 5 out of 7 pages.

Denne ekstra omkostning for samfundet er ikke taget i betragtning af producenten, og derved markedsligevægten. Figur 1 – MSC ift. MPCFigur 1 illustrerer således, at det vil være efficent for samfundet, hvis der blev efterspurgt en mindre mængdebiler. Derfor vil det samfundsmæssige optimale antal solgte biler være 1.500.000 stk. til en pris på 250.000 kr. grundet velfærdstabet på 100.000 kr. Da markedets ligevægten er den definitive ligevægt, da vil markedetproducere til dens ligevægt, som er 2.000.000 stk. til en pris på 200.000. Derfor vil der opstå en overproduktion på 500.000 stk. Dette er som konsekvens af eksternaliteten, og dette medfører et dødvægtstab, som er et udtryk for overproduktionen.Markedsløsningen er derfor inefficient.1.5 Find den optimale pigou-skat og illustrer konsekvenserne af skatten i et udbuds - efterspørgselsdiagram.Da det samfundsmæssige optimale antal solgte biler er mindre end markedets, vil det derfor være efficent forsamfundet at indføre en skat, da skatter motiverer firmaer til at reducere forureningsmængden, og derved bliver nødt til at mindske produktionen. Dette mindsker dødvægtstabet, da der ikke bliver overproduceret. 2
Den optimale Pigou skat findes ved distancen fra ligevægten for samfundet og ned til der, hvor MPC og udbudskurven rammer hinanden. Figur 2 – Størrelse på pigou skatFigur 2 illustrerer størrelsen på pigou-skatten, der i dette tilfælde er på 250.000-150.000=100.000 kr.Hervedbliver den efterspurgte mængde 1.500.000 biler til en pris på 250.000, da producenten sætter prisen på biler op ved indførelse af beskatning, da skatter er en ekstra omkostning for producenten. Såfremt prisen hæves, falder efterspørgslen, grundet loven om aftagende efterspørgsel. Herved opstår der intet dødvægtstab, da der bliver produceret nøjagtig den mængde, der er ideel for samfundet. Her bliver markedsløsningen efficent.1.6 Find den optimale mængde købstilladelser (kvote) og illustrer konsekvenserne af købstilladser i et udbuds - efterspørgselsdiagram.Da det samfundsmæssige optimale antal solgte biler er mindre end producentens, vil det derfor være ideelt for samfundet at indføre en kvote, der mindsker den producerede mængde til samfundets ligevægt (ikke den definitive ligevægt), der er illustreret ved den sorte prik på figur 3. 3
Figur 3 – kvote på køb af bilerFigur 3 illustrerer den optimale kvote for samfundet, af solgte biler, der er vist ved den sorte lodrette streg. Kvoten burde derfor være på 1.500.000 solgte biler, da her er markedets udbudte mængde lig samfundets optimale udbudte mængde. Her bliver markedsløsningen efficent. 1.7 Udled effekten på den samlede velfærd ved indførelsen af henholdsvis pigou-skatten og omsættelige købstilladelser. Forklar.Ved indførelse af pigou-skat eller kvote grundet negative eksternaliteter er den samfundsmæssige velfærdsgevinst ved produktion/handel mindre end køber og sælgers private velfærdsgevinst, da beskatningen/kvoten forhindrer købere og sælgere i at profitere fuldt ud ved handel, hvilket giver et

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture