C\u1ea5u tr\u00fac why dont you l\u00e0 c\u1ea5u tr\u00fac g\u1ee3i \u00fd v\u1ec1 m\u1ed9t v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec \u0111\u00f3 Why dont we go out

Cấu trúc why dont you là cấu trúc gợi ý

This preview shows page 22 - 27 out of 37 pages.

Cấu trúc why don’t you là cấu trúc gợi ý về một vấn đề gì đó? Why don’t we go out? Sao chúng mình không đi chơi nhỉ? Why don’t you buy this bag? Sao anh không mua cái túi này đi? Lucky us - Chúng cháu may mắn quá Poor me: Khổ thân tôi - Poor you: Tội anh quá -Lucky you: Anh may mắn đấy Good luck to you! Nhiều bạn hay nói: Good luck for you, chúng ra không dùng for các bạn nhé! Good luck to you!
Image of page 22
At cafe’ Tourist: I have an idea for you. It will make you feel more confident to speak English with tourists. You can print these words: Please, speak english with me on your t-shirt. Very outstanding, they will talk with you. Student: Oh great idea. Tourist: You are really good students. I will have surprising presents for good students. Student: Wow, what present? We are so curious. ….. We were very surprised when Mr Claude gave us 4 t-shirts with words: please, speak English with me on them. And we continued walking around ha noi and visiting many attractions HA NOI IN THE EYES OF FOREIGN FRIENDS speak english with me 04
Image of page 23
hà nuni1ED9i trong muni1EAFt tây Ở quán cà phê Du khách: Bác có một ý tưởng cho các cháu đây . Nó sẽ làm các cháu cảm thấy tự tin hơn khi nói tiếng Anh với du khách. Các cháu có thể in những từ này: Nói tiếng Anh với tôi nhé lên áo phông của các cháu. Rất nổi bật, họ sẽ nói chuyện với các cháu thôi Sinh viên: ồ, hay quá a. Du khách: Các cháu thực sự là những sinh viên rất ngoan. Bác sẽ có một món quà bất ngờ cho các sinh viên ngoan nhé Sinh viên: wow, quà gì ạ, chúng cháu tò mò quá ….. Ngày mai, chúng em rất bất ngờ khi bác Claude tặng cho chúng em 4 chiếc áo phông có dòng chữ: Please,speak English with me trên áo . Và chúng em lại tiếp tục cùng bác đi chơi quanh Hà Nội và thăm nhiều điểm du lịch khác nữa. Du khách: Khi bác quay lại đây, bác sẽ kiểm tra khả năng tiếng Anh của các cháu nhé! Student: Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng hết sức mình. Chúng cháu hứa đó! nói tiuni1EBFng anh vuni1EDBi tôi nhé! 04
Image of page 24
1 Words & Phrases Tuni1EEB và cuni1EE5m tuni1EEB Idea (n) /aɪˈdɪə/ ý tưởng I have an idea: Tôi có ý này That’s a great idea: Một ý tưởng tuyệt vời đó I have no idea: Tôi chả có ý tưởng gì cả Make you feel confident: Làm bạn cảm thấy tự tin Let me go: Để tôi đi Sau 2 động từ make & let động từ tiếp theo không có to đi kèm T-Shirt : áo phông Shirt là áo sơ mi các bạn nhé Present /ˈpreznt/ (n) : món quà, hiện tại Present /prɪˈzent / (v) trình bày, giới thiệu Nhiều bạn sẽ bị nhầm giữa các cách phát âm p-re-zờnt p-ri-zent. Các bạn chú ý với danh từ thì là p-re-zờnt nhé, còn động từ là p-ri-zent. Presentation /ˌpreznˈteɪʃn - ˌpriːzenˈteɪʃn/ (n) thuyết trình Nhưng với danh từ thuyết trình lại có 2 cách đọc khác nhau /ˌpreznˈteɪʃn / Anh - Anh /ˌpriːzenˈteɪʃn/ Anh - Mỹ TIP NHuni1EAEC Luni1EA0I Tuni1EEA QUA TRANH NÀO E có 1 ý tưởng nhé! Quà sinh nhật áo phông
Image of page 25
Outstanding /aʊtˈstændɪŋ/ nổi bật Talk with : Nói chuyện với Talk to : Nói chuyện với 2 cụm từ trên đều có nghĩa là nói chuyện,nhưng cách sử dụng khác nhau Nghĩa giống nhau: nói chuyện bình thường -It’s been nice talking with you=It’s been nice talking to you=Nói chuyện với bạn rất thích thú. Nghĩa bóng: Talk to có nghĩa là khiển trách You should talk to your staff about his attitude: Anh nên nói với nhân viên của mình về thái độ của cậu ấy Talk with có nghĩa là bàn chuyện với ai đó Can I talk with you about my salary? Tôi có thể nói chuyện với anh về lương của tôi không?
Image of page 26
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture