Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en

This preview shows page 56 - 58 out of 59 pages.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 54 Taalpartners 1. Titel Nederlands voor de kinderopvang - vve-groepen (hbo'ers en mbo'ers) 2. Aanbieder a. Taalpartners b. Taalpartners 3. Ontwikkelaar Taalpartners 4. Bestaansduur 2012 5. Beroepsgroep □ kinderopvangsector/VVE 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. spreken (spreken en gesprekken) 3f of 4f 4. schrijven 2f, 3f of 4f 2. lezen 3f of 4f 5. taalverzorging 2f of 3f 3.luisteren 3f of 4f 6. 7. Opbouw De trainingen zijn modulair en gericht op twee doelen: de taaltoets voor de vve en beter worden met taal op het werk. Medewerkers leren gaan na een korte instructie zelf aan de slag. Ze oefenen in een veilige omgeving en krijgen feedback van de trainer. Wat in de les is geleerd, wordt op het werk gebruikt. In een volgende bijeenkomst is er terugkoppeling. De onderwerpen in de training zijn gebaseerd op het raamwerk van de Commissie Meijerink. 8. Intensiteit a. 5 tot 15 weken (afhankelijk van de intensiteit) b. mbo'ers 8 lessen (totaal 20 uur)/ hbo'ers 5 lessen (totaal 15 uur) c. per les is er 3 à 4 uur zelfstudie nodig d. zelfstudie via internet en reader, en in de werkpraktijk e. contact met trainer in de les, e-mailcoaching is mogelijk 9. Studiemateriaal Er wordt gewerkt met een reader (ontwikkeld door Taalpartners), met Vlekkeloos Nederlands (Dik Pak) en audiofragmenten die online beschikbaar zijn. 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ minimum aantal 4 □ maximum aantal 10 11. Locatie □ beide opties mogelijk 12. Toetsing Bij inschrijving kijkt Taalpartners naar beschikbare toetsgegevens en stelt groepen samen op basis van instroomniveau en uitstroomdoel. Taalpartners neemt instroom- en/of eindtoetsen af als opdrachtgever dat wil. We werken met toa-toetsen van bureau ICE. 13. Effectmeting □ nee (maar: (slagingspercenta ges na training liggen tussen de 70% en 80%). In te zien/op te vragen bij: [URL/email adres] 14. Certificaat □ ja 15. Kosten De training kost € 395, - per deelnemer en per vaardigheid. Daarbij komen toetskosten: schrijven en spreken € 75,00 p.s./ gesp rekken € 100,00/ lezen, luisteren en taalverzorging € 30,00 p.s.
Image of page 56

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 55 Thieme Meulenhoff 1. Titel Allemaal taal 2. Aanbieder a. Agens b. Jenny van der Ende, diverse instituten en ROC’s 3. Ontwikkelaar Thieme Meulenhoff i.s.m. Jenny van der Ende 4. Bestaansduur Sinds februari 2012 wordt de methode gebruikt 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn □x kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. Lezen 3F 4. Schrijven 2F/3F 2. Luisteren 3F 5. Taalverzorging 2F/3F 3. Spreken 3F 6. 7. Opbouw Het uitgangspunt van de lessen is interactief onderwijs. De lessen zijn opgebouwd rond een thema uit de praktijk. Tijdens de lessen oefenen de deelnemers met kennis en vaardigheden om hun taalniveau te verhogen. De deelnemers kunnen deze kennis en vaardigheden direct in de praktijk toepassen waardoor het leren een onderdeel wordt van de werkzaamheden. 8. Intensiteit a. 16 weken voor standaardcursus van 2F naar 3F b. 16 bijeenkomsten van 2 uur c. 3 uur zelfstudie d. theorie en opdrachten in de praktijk e. via de mail kan extra begeleiding geboden worden Maatwerk voor een enkele module of examentraining is mogelijk 9. Studiemateriaal Leerw erkboek ‘Allemaal taal’. Extra materiaal en tussentijdse toetsen zijn via de website beschikbaar.
Image of page 57
Image of page 58
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes