Prednost ove metode je zaštita površine predmeta i velika brzina zagrijavanja

Prednost ove metode je zaštita površine predmeta i

This preview shows page 61 - 64 out of 225 pages.

Prednost ove metode je zaštita površine predmeta i velika brzina zagrijavanja. Nedosta tci su: skuplja obrada (otpadne vode treba neutralizirati), potreba čišćenja površine obrađenih predmeta jer na sebi zadrže manju količinu soli i relativno veliki gubit ci energije zračenjem površine kupke na okolni prostor. Slika 1.62. Peć sa solnom kupkom [9] 1 solna kupka 2 grijači 3 uronjivi termoelement 4 čelični lonac (do 900ºC) 5 šamotna opeka otporna na visoke temperature 6 lagana šamotna izolacija 4 5 6 Slika 1.61. Vakuum p [13]
Image of page 61
62 1.5.5 GRIJANJE U FLUIDIZIRANOM PRAHU Fluidizirani prah su sitne čvrste čestice koje se uzdižu strujom fluida (plin). Struja plina regulira se tlakom. Plin izbija kroz šupljine u dnu posude i stvara vrtložnu struju fluidiziranog praha unutar posude. T ako dobivena kupka može biti topla i hladna ovisno o toplinskoj obradi. Predmeti se vješaju unutar posude u kupki. Prah je obično aluminijev oksid promjera 0,1 mm, kemijski je neutralan, negoriv i visokog tališta. Ovakve kupke se koriste od - 5 do 1500ºC. Kako se radi o velikim turbulencijama, unutar komore dolazi do intenzivnog prijelaza topline između fluidiziranog praha i predmeta. Kod ove metode nema zagađenja okoliša, a površina predmeta nakon obrade je čista. 1.5.6 INDUKTIVNO ZAGRIJAVANJE Ova metoda se najčešće primjenjuje za površinsko zagrijavanje čeličnih komponen ata. Izradak se postavlja u svitak koji proizvodi izmjenično magnetsko polje ( slika 1.63 ). To polje inducira struju iste frekvencije u predmetu. Zbog otpora prolaskom struje dolazi do zagrijavanja predmeta. Ako se želi vršiti samo površinska toplinska obrada, potrebno je koristiti se strujom visoke frekvencije. Povećanjem frekvencije lokalizira se područje zagrijavanja na sve tanji površinski sloj izratka. 1.5.7 PRIJELAZ TOPLINE S TOPLIJEG PREDMETA Najčešće se primjenjuje kada se austenitizirani predmet samo lokalno ohladi, a onda s neohlađenog dijela dio topline prelazi na ohlađeni i grije ga vršeći toplinsku obradu popuštanja. Toplinska obrada može se vršiti i postavljanjem hladnog (prethodno zakaljenog) izratka na zagrijani predmet također u svrhu toplinske obrade popuštanja. Za toplinsku obradu specijalnih čelika iznad 500ºC potrebna je zaštitna atmosfera zbog zaštite od oksidacije i zaštite od razugljičenja površine. Zaštita od oksidacije i razugljičenja se provodi: zagrijavanjem u pećima sa zaštitnom (inertnom) atmosferom; zagrijavanjem u metalnim ili solnim kupkama; ulaganjem predmeta u metalne kutije ispunjene neutralnim sredstvom; zagrijavanjem u vakuum komorama. Slika 1.63. Induktivno zagrijavanje [15]
Image of page 62
63 1.6 SREDSTVA ZA HLAĐENJE Toplinskom obradom čelika mijenja ju se njegove faze i struktura nastojeći održati mehaničku ravnotežu. Da bi se postigla zahtijevana kombinacija mehaničkih svo jstava, predmet se mora s temperature austenitizacije hladiti točno određenom brzinom hlađenja. Kod toplinske obrade kaljenja hlađenjem se želi dobiti što više martenzita u strukturi. Kako bi se to ostvarilo, rashladno sredstvo
Image of page 63
Image of page 64

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors