Hatta onun \u015fevk velvelesi olmad\u0131k\u00e7a i\u015ftiyak sahipleri hay huy edemez onun zevk

Hatta onun şevk velvelesi olmadıkça iştiyak

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Hatta onun şevk velvelesi olmadıkça iştiyak sahipleri hay huy edemez, onun zevk gul- gulesi bulunmadıkça şaraba tapanların musiki nağ- meleri parlamazdı. Sanki kendisi de kendisini şu 240. beyitlerle övmektedir, anlatmakladır: Haftz’tn gazeldeki şairliği bir dereceye er/ştı ki gökyüzü bile Zübrcnln namelerim hatırından çıkardı . Akar bir tatlı suya benzeyen şiirini okudun, 245. ezberledin mi dersin ki: Hafız9 tu ruhuna Tanrı1 dan binlerce rahmet! F'-kat daima Kur'an okuduğundan, padişahın meclisine devam ettiğinden , Keşşafla Misbah9 t ha- şiyelemekle, Metali9 i mütalâayla, edebiyat kaidelerini 250. tahsil etmek, Arap şairlerinin divanlarım tetkik ve tetebbu etmekle meşgul bulunduğundan bu meşgu- liyet, kendisini beyit ve gazellerini toplamaktan alı- koydu, bir divan tertip edemedi . Bu yaprakları karalayan, kulların âcizi Muham- 255. med Gülendam Tanrı geçmiş kusurlarını ba- ğışlasın —, Efendimiz ve ulumuz, insanların üstadı, millet ve Dinin Kıvam 91 Abdullah9sn Tanrı, derecelerini en yücelere yüceltsin ders meclisine birçok defalar gittim . Söz serasında Hafız9a bu eşsiz 260. şiirlerin hepsini bir diziye dizmek gerek ... Bu su- retle zaman ehlinin boyunlarına gerdanlık olsun, devran gelinlerinin süsleri, ziynetleri tamamlansın dedikçe o, zamanın uygun olmadığım, çağdaşlarınsa kadir bilmediğini söyleyerek özürler serdederdi .
Image of page 2
L HARZ DİVANI 265. Nihayet 791 hicride hayat emanetini kaza ve kader memurlarına teslim ederek vatlık pılıpırtısım bu daracık cihan yurdunun dehlizinden çekip çıkardı, pak ruhu yüce âlemin sakinlerine ulaştı. bedeninden
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors