Câu a và b sai 332 lịch sử xã hội loài

This preview shows page 21 - 22 out of 22 pages.

d. câu a và b sai 332 Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại các kiểu pháp luật là: a. Kiểu PL tư sản, kiểu PL chủ nô, kiểu PL Phong kiến b. Kiểu PL chủ nô, Kiểu PL phong kiến, Kiểu PL tư sản. c. Kiểu PL chủ nô, Kiểu PL phong kiến, Kiểu PL XHCN, Kiểu PL tư sản. d. Kiểu PL chủ nô, Kiểu PL phong kiến, Kiều PL tư sản, Kiểu PL XHCN. 333 Vai trò của Pháp luật đối với xã hội a. Bảo vệ lợi ích công cộng b. Bảo vệ và phát triển các hệ tư tưởng trong xã hội c. Phương tiện điều chỉnh các quan hệ xã hội, đảm bảo và bảo vệ sự ổn định xã hội . d. tất cả đều sai 334 Thẩm quyền ban hành văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ a. Quyết định, Chỉ thị b. Nghị định, Quyết định c. Thông tư và Thông tư liênbộ d. câu a và c đúng 21
Image of page 21

Subscribe to view the full document.

335 Luật Nhà nước còn gọi là : a. Luật Hành chính b. Luật Hiến pháp c. Luật dân sự d. Luật quốc tế 336 Luật hình sự là a. tổng thể các QPPL quy định hành vi nào là tội phạm, mục đích hình phạt, hình thức và mức độ hình phạt đối với người có hành vi phạm tội . b. tổng thể QPPL quy định nguyên tắc, thủ tục, điều kiện để tiến hành điều tra, xét xử các vụ án hình sự . c. cả a và b đúng d. cả a và b sai 22
Image of page 22
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes