Kenmerken van de toets g zorg dat de toetsaanbieder

This preview shows page 5 - 10 out of 59 pages.

Kenmerken van de toets g) Zorg dat de toetsaanbieder ruimte biedt om vóór het maken van de taaltoets te oefenen. h) Geef pedagogisch medewerkers de keuze tussen schriftelijke of digitale afname van de taaltoets (al heeft niet elke toets de mogelijkheid tot schriftelijke afname). i) Besteed extra tijd en aandacht aan de risicogroep van pedagogisch medewerkers. j) Houd tijdens het taalverbeteringstraject rekening met bijzondere omstandigheden als dyslexie of faalangst. k) Zorg dat pedagogisch medewerkers inzage krijgen in de toetsuitslag, zodat ze een foutenanalyse kunnen maken.
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 4
Image of page 6
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Voor wie is deze kieswijzer geschreven? 7 Hoe gebruikt u deze herbeoordeling? 7 Overzicht van de keuzes door G37-gemeenten 9 2. Herbeoordeling taalcursussen 11 3. Gebruikerservaringen 15 3.1 Gebruikerservaringen bij taalcursussen 15 3.1.1 Aanpak 15 3.1.2 Verslag van de gesprekken over cursussen 16 3.1.3 Aanbevelingen bij het kiezen van een taalcursus 24 3.2 Gebruikerservaringen bij taaltoetsen 24 3.2.1 Aanpak 24 3.2.2 Verslag van de gesprekken over toetsen 25 3.2.3 Aanbevelingen bij het kiezen van een taaltoets 32 Bijlage: cursusbeschrijvingen 33
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 6
Image of page 8
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 7 1. Inleiding In juli 2012 heeft Sardes in opdracht van het Ministerie van OCW twee kieswijzers opgesteld voor gemeenten en voorschoolse instellingen als ondersteuning bij het kiezen van de taaltoetsen en de taalcursussen voor pedagogisch medewerkers in de VVE sector. Aanleiding waren de bestuurlijke afspraken tussen het Rijk en de G37-gemeenten waarin onder andere is vastgesteld dat 90 procent van de pedagogisch medewerkers uit VVE-instellingen in de G37-gemeenten de Nederlandse taal op 3F niveau moet beheersen. Sardes heeft een kieswijzer opgesteld voor taaltoetsen en een kieswijzer voor taalcursussen. Deze kieswijzers zijn te downloaden op de website van Sardes. 1 Ten tijde van het opstellen van de kieswijzers was de markt zich nog aan het klaarmaken voor de nieuwe bestuursafspraken. Veel van de beschreven cursussen waren nog in ontwikkeling en een aantal instellingen had nog geen aanbod. Ruim een jaar later zijn de meeste cursussen gereed en zijn er nieuwe spelers op de markt gekomen. Een goede reden om cursusaanbieders opnieuw de gelegenheid te geven hun aanbod op te laten nemen in de kieswijzer. Het ministerie van OCW heeft Sardes gevraagd om drie inventarisaties: een herbeoordeling van het aanbod aan taalcursussen een inventarisatie van de gebruikerservaringen met betrekking tot de taalcursussen een inventarisatie van gebruikerservaringen met betrekking tot de taaltoetsen Voor wie is deze kieswijzer geschreven?
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Image of page 10
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes