12 nợ vay n ư ớc ngoài c?a việt nam giai

Info icon This preview shows pages 8–12. Sign up to view the full content.

Đồ thị 2.12: Nợ vay n ư ớc ngoài của Việt Nam giai đoạn 2003-2010 ..................... 48 Đồ thị 2.13:Tỷ lệ thay đổi trong vay nợ n ư ớc ngoài của Việt Nam giai đoạn 2003- 2010 ................................................................................................... 49 Đồ thị 2.14: Hiệu quả đầu t ư của Việt Nam giai đoạn 1988-2010 .......................... 52 Đồ thị 2.15: Nợ n ư ớc ngoài, tiết kiệm trong n ư ớc và tăng tr ư ởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990-2010 ........................................................................... 56
Image of page 8

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang viii DANH MỤC ĐỒ THỊ NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt Đồ thị 2.16: Nợ n ư ớc ngoài, thuế và tăng tr ư ởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990- 2010 ................................................................................................... 58
Image of page 9
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang ix DANH MỤC MÔ HÌNH NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt DANH MỤC MÔ HÌNH Trang Hình 3.1 : Mô hình hồi quy tuyến tính đối với dữ liệu của Việt Nam (1991-2009) ........................................................................................................... 67 Hình 3.2 : Bảng kết quả Redundant Variables của biến EXPO ............................. 70 Hình 3.3 : Bảng kết quả Redundant Variables của biến GCAP ............................. 71 Hình 3.4 : Bảng kết quả Redundant Variables của biến DSERGDP ..................... 72 Hình 3.5 : Bảng kết quả Redundant Variables của biến DEBGDP ........................ 73 Hình 3.6 : Bảng kết quả Redundant Variables của biến GFIGDP ......................... 74 Hình 3.7 : Mô hình hồi quy tuyến tính đối với dữ liệu của Việt Nam (1991-2009) ........................................................................................................... 76 Hình 3.8 : Mô hình hồi quy tuyến tính (đã điều chỉnh) đối với dữ liệu của Việt Nam giai đoạn 1991-2009 ................................................................... 77 Hình 3.9 : Ma trận hệ số tương quan của các biến EXPO, DSERGDP, DEBGDP 79 Hình 3.10 : Hồi quy phụ của DEBGDP theo EXPO và DSERGDP ........................ 80 Hình 3.11 : Đồ thị của phần dư e i ........................................................................... 82 Hình 3.12 : Dạng hình của đồ thị phần dư e i ........................................................... 83 Hình 3.13 : Mô hình kiểm định Breusch-Godfrey (BG) ......................................... 84 Hình 3.14 : Đồ thị của phần dư e i đối với biến độc lập Y ....................................... 85 Hình 3.15 : Mô hình kiểm định White .................................................................... 86
Image of page 10

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI N ợ công là một bộ phận không thể thiếu trong cấu trúc tài chính của một quốc gia vì bất cứ nền kinh tế nào muốn tăng trưởng đều cần đến nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư cũng như khoản chi tiêu thường xuyên để duy trì hoạt động của chính quốc. Mặc khác, nợ công còn là điển hình của an ninh tài chính, là chìa khóa của một nền kinh tế hùng mạnh. Trong những năm gần đây, khi mà tình trạng nợ công chồng chất không chỉ là hiện tượng đơn lẻ diễn ra ở Hy Lạp hay Băng Đảo và Đu-bai mà nó đã trở thành hiện tượng khá phổ biến trên thế giới, mang tính toàn cầu thì nợ công đã thật sự trở thành điều đáng lo ngại với những câu hỏi được đặt ra như: sự gia tăng trong nợ công có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của một quốc gia? Cơ chế tác động của nó ra sao? Những kênh truyền dẫn trung gian nào khiến cho tăng trưởng kinh tế bị
Image of page 11
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern