afk2602_2017_tl_101_3_a.new.pdf

Datum kontrolelys ja nee 1 ek het alle bronmateriaal

This preview shows page 39 - 42 out of 43 pages.

Datum: ……………………………………….. KONTROLELYS JA NEE 1 Ek het alle bronmateriaal wat ek gebruik het (studiegids, studiebrief, internet, ander bronne) erken. 2 My werkopdrag bevat my eie bewoording ongeag of ek in ’n groep saam met ander studente gewerk het of nie. 3 Ek het die bronne wat ek in my werkopdrag gebruik het, aangedui deur die teks in aanhalingstekens te plaas en/of deur verwysings volgens die Harvardverwysingstegniek . 4 Ek het ’n bibliografie van alle bronne wat ek gebruik het aan die einde van my werkopdrag ingevoeg. SKANDEER HIERDIE BLADSY IN EN HEG DIT AAN WERKOPDRAG 02
Image of page 39