4i5 Yanma gelmeme m\u00fcsaade et de g\u00f6n\u00fcl hararetiyle her an aya\u011f\u0131na g\u00f6zlerimden

4i5 yanma gelmeme müsaade et de gönül hararetiyle

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

4i5. • Yanma gelmeme müsaade et de gönül hararetiyle her an ayağına gözlerimden inci- ler yağdırayım. Hafız, şarap içmek, güzel sevmek ve rint- lik, senin harem değil, sen de bunları az çok yapmaktasın ama benîm ehemmiyet bile ver- diğim yok. Ey ğâib eznazar be Huda misipâremet Cânem bisühtı be diM dost dâremet XLVH. Kızıl gül açıldı, bülbül sarhoş oldu, fer- yada başladı. Ey şaraba tapan sofüer, sar- hoşluğa salâ!
Image of page 3
h a f i z d î v a n i 51 Sağlamlıkta taş gibi görünen tövbeye bir bak, ne tuhaf, sırça 'bir kadeh nasıl da onu kırıverdi! Şarap getir, istiğna makamında padişah,, yoksul... ayık, sarhoş; hepsi birdir. 420. Mademki bu iki kapılı evden göçmek za- rurî; yaşayış çardağı, yeyim kemeri ha yük- sek olmuş, ha alçak! Dünyada zahmetsiz aşk müyesser olmu- yor. Evet, Elest ahdini Belâ’ya bağlamışlar. Vara, yoğa gönül koyup incinme, yüre- ğini hoş tut. Dünyadaki her kemalin sonu, nihayet yoktur. Âsaf’m azameti, yel at, kuş dili... hepsi yele gitti, sahibine hiç bir fayda vermedi. Kolum, kanadım var diye yoldan çıkma. Menzü oku da bir zamancık yükselir, havada gider ama sonunda toprağa düşüp kalır. 425. Hafız, kaleminin dili nasıl şükredebilecek? Sözlerini elden ele gezdirip duruyorlar. Şukufteşud gul-i hamrâ vu keşt bulbul mest Şalâ-yi serhoşi ey süfiyân-ı bâde-perest XLVHI.
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors