d f t f d t f f t f t f t f f 2 1 2 1 2 1 2 1 d f t f d t f f t f t f t f f 1 2

D f t f d t f f t f t f t f f 2 1 2 1 2 1 2 1 d f t f

This preview shows page 75 - 81 out of 129 pages.

d f t f d t f f t f t f t f f * 2 1 * 2 1 2 1 , 2 1           d f t f d t f f t f t f t f f * 1 2 * 1 2 1 2 , 1 2 f 1 = f 2 = f 时称之为 自相关函数 (autocorrelation function) 自相关 ,简记为 f ( t ):       d f t f d t f f t f * *
Image of page 75
电气工程系 平台课 《信号与系统》 HIT PEED HIT_Liuxsh f 1 f 2 均为 实函数 时有:       d f t f d t f f t f f 2 1 2 1 2 1       d t f f d f t f t f f 2 1 2 1 1 2         d t f f d t f f t f
Image of page 76
电气工程系 平台课 《信号与系统》 HIT PEED HIT_Liuxsh 相关运算的性质 由相关的定义,不难看出,相关不满足交换律。 但通过变量替换法,可发现两个函数的相关函数以及它们 交换次序后的相关函数之间满足关系:   t t f f f f * 1 2 2 1 特别地,如果信号 f ( t ) 是实信号,把 f 1 ( t )= f 2 ( t )= f ( t ) 代入上式 ,可得到:   t t f f 实信号的自相关函数是偶函数 相关与卷积的关系:         t f t f d t f f d t f f t f f * 2 1 * 2 1 * 2 1 * 2 1     t f t f t f f 2 * 1 * 1 2
Image of page 77