Op jaarbasis 16 X 5 uur 80 uur studiebelasting Toetsen afgenomen door

Op jaarbasis 16 x 5 uur 80 uur studiebelasting

This preview shows page 45 - 48 out of 59 pages.

Op jaarbasis 16 X 5 uur = 80 uur studiebelasting Toetsen afgenomen door Hogeschool Zuyd. 10. Studiemateriaal - Methode ‘Allemaal Taal’ van Thieme Meulenhof. - Methodieken VVE uit de eigen praktijksituatie: (Uk en Puk, Startblokken, Piramide en Speelplezier) - Verdiepingsmodules van VVersterk; - Aanvullend materiaal, diverse bronnen 11. Groepsgrootte 14 tot 17 personen 12. Locatie O2 onderwijsadvies, Rijksweg Zuid 170, Geleen of op nader te bepalen locatie 13. Certificaat Ja, of bij niet behalen van de eindtoets: Bewijs van deelname 14. Effectmeting Beginmeting met de CITO toets (nog in ontwikkeling) of een online toets 3F, waarna maatwerkprogramma wordt opgesteld. Portfolio afspraken, bijhouden van reflecties op taalvaardigheden. Tussentoets na 8 bijeenkomsten (In ontwikkeling of eigen toets). Eindtoets waarna mogelijke certificering (CITO, in ontwikkeling). 15. Kosten De kosten per deelnemer bedragen € 1750, - (exclusief de methodematerialen van "Allemaal Taal"). Op scholing is geen BTW van toepassing. 55 E p.u.
Image of page 45

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 44 Onderwijsadvies 1. Titel Training Allemaal taal 2. Aanbieder OnderwijsAdvies 3. Ontwikkelaar Jenny van der Ende/ Thieme Meulenhof 4. Bestaansduur Vanaf 2013 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn x kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. gespreksvaardigheid 3F 4. lezen zakelijke teksten 3F 2. luisteren 3F 5. lezen literaire teksten 3F 3. spreekvaardigheid 3F 6. schrijven 3F 7. Opbouw Rode draad is de vaardigheid taalstimulering. De pedagogisch medewerker wordt zich bewust van de rol die zij heeft. Dmv het doorwerken van thema’s, gesprekken met deelnemers en docent en het uitvoeren en reflecteren op de praktijkopdrachten kunnen deelnemers de taalstimulering als constante factor in het werk toepassen. De nadruk bij taalstimulering ligt op het spreken met kinderen, interactief voorlezen en uitbreiding van de woordenschat. 8. Intensiteit a. minimaal 8 bijeenkomsten, maximaal 16 de bijeenkomsten zijn om de week. b. 16 bijeenkomsten van 2 uur of zo mogelijk op maat dan zijn het 8 bijeenkomsten, afhankelijk van de taaltoets. c. 80 uur of op maat 40 uur. 2 uur per week en een praktijkopdracht d. theorie en praktijk e. alleen op de bijeenkomsten. 9. Studiemateriaal Leer- en werkboek hoort bij de training 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) x□ minimum aantal 8 □ geen minimum x□ maximum aantal 12 geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling x beide opties mogelijk 12. Toetsing Aan het einde kan men opnieuw de taaltoets van de VU afnemen 13. Effectmeting x□ ja door de toets □ nee In te zien/op te vragen bij: [URL/email adres] 14. Certificaat x ja □ nee 15. Kosten Training voor 16 x 1550, - Training voor 8 x 800, - Leer- en werkboek 45 euro excl. btw
Image of page 46
Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 45 ROC Alfa- College 1. Titel Nederlands voor VVE-sector 2. Aanbieder a. ROC Alfa-college 3. Ontwikkelaar ROC Alfa-college 4. Bestaansduur 2014 5. Beroepsgroep
Image of page 47

Subscribe to view the full document.

Image of page 48
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes