O vezir devlet ve d\u00fcnyan\u0131n K\u0131vam\u0131 Ali o\u011flu Muhammeddir y\u00fcz\u00fcnden Tann nuru

O vezir devlet ve dünyanın kıvamı ali oğlu

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

ludur, cinlerin hali de. O vezir, devlet ve dünyanın Kıvam’ı Ali oğlu Muhammed’dir.. yüzünden Tann nuru parlamaktadır. Sen öyle bir iyi huylu vezirsin ki isabetli, bir düşünceye d al dm mı Süleymanlık davasına büe kalkışsan değer. Baki devlet elbisesi sana yaraşır., çünkü himmetin, gayretin bu fani dünyanın adım bile anmaz. 90 . İhsanının feyzi, elini tutmazsa bütün yer- yüzü yıkıldığa yüz tutar. Sen öyle bir zatsın kİ cisminin suretine.-
Image of page 3
HAFIZ DİVANI 6 SS heyulâ yoktur. Çunkıi insan elbisesinde bir melek cevherine maliksin. Seni ululamak için hangi payeyi dıkmeli ki yaratılış ülkelerinde ondan üstün olmaya- sın?! Kaleminin gıcırtısı, Kerrubilerin halvet« gâhı olan mukaddeslik yurduna ruhani bir simadır. Kerem ve ihsanım nasıl anlatayım? Bu rahmani düzene barekâUah doğrusu! Gazap yıldırımlarını anlatmama imk&n yok., o tufan fitnelerinden neuzübillâh! Şimdi öyle bir an ki çimen gelin oda« smda bulunan gül güzeline sabah rüzgârından başka bir can hemdemi yok. Bu anda şakayık, gül padişahı için sabah rüzgârlanyle numanı lâleler açmakta.. Gül bahçesi öyle bir hale geldi ki bahar yelinin yardımıyle lâleler, reyhan! şaraptan dem vurmaya başladı. Seher çağı, bülbülün nağmeleri ne hoş geldi bana., koncaya şiirden, şairlikten dem vurmaktaydı. Diyordu ki: Neye böyle gönlü sıkıntılı bir halde oturuyorsun? Çık perdeden., küpte lâl% gibi rümmanî şarap var. Vazgeç şarap içmemekten., güle karşı bir ay cağız şarap içmeye bak; yoksa öbür ay pişmanlık içersin! Artık içene gâvur diyen yok, bu iş, orta«
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors