T\u00fcrkler de han\u0131 ya\u011fmay\u0131 ancak \u00f6yle kap\u0131\u015f\u0131r \u00f6yle ya\u011fmalarlar Ben o Yusufun

Türkler de hanı yağmayı ancak öyle kapışır

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Türkler de hanı yağmayı ancak öyle kapışır, öyle yağmalarlar. Ben o Yusuf'un günden güne artan güzel- liğinden anladım ki aşk, Zelihâ'yı büe ismet perdesinden çıkanr. 70. Bana kötü söz söyledin, razıyım. Tann affetsin. İyi söyledin ama o şekerler çiğneyen lal renkli dudağa acı söz yaraşıyor mu? Sevgili, nasihatimi dinle. Saadetli, bahti- yar gençler bilgili ihtiyann nasihatim dinler- ler. * Sevgilinin güzelliği, bizim noksan aşkı- mızdan müstağnidir. Güzel yüzün düzgüne, allığa, bene, rastığa ne ihtiyacı var? * Musikiden, şaraptan bahset. Zamanın sırrına ait münakaşaya pek girişme. Çünkü bu muammayı, felsefeyle kimse halletmedi de, edemez de! Hafız, gazel söyledin, inciler deldin. Gel, şimdi bir de güzelce oku da felek, Süreyya yıldızım senin bu inci dizine saçsm, Haliz Divanı — F . : 5/6
Image of page 2
10 HAFIZ DİVANI Eğer an Turk-i Şirâzi bedesk âred dil -1 mará Be hal-i hinduyeş bahşem Semerjcand-u Buljârârâ DC Sevgili, güzellik ayı, yüzünden ziyalan- inakta; güzellik, çene çukurundan şeref bul- makta. Acaba bizim hiç bir yere dağılmayan, an- cak sende olan düşüncemizle senin dağınık zülfün ne vakit bir araya gelecek; ne vakit bu muradımıza erişeceğiz? Dudağa gelmiş can, seni görmek dile- ğinde. Geriye mi dönsün, çıksın mı; fermanın nedir?
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors