Критерії обмеження дост

This preview shows page 9 - 11 out of 18 pages.

Поняття та види інформації з обмеженим доступом. Критерії обмеження доступу до інформації. Конфіденційна інформація: поняття, види. Правове регулювання доступу до конфіденційної інформації. Інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної. Поняття та зміст таємної інформації. Види таємної інформації: професійна таємниця (лікарська, адвокатська, аудиторська, нотаріальна, сповіді, журналістських джерел), таємниця особистого життя (про стан здоров’я, кореспонденції, усиновлення, заповіту, голосування, таємниця державної реєстрації актів цивільного стану), банківська таємниця, таємниця страхування, таємниця слідства, таємниця нарадчої кімнати, державна таємниця. Порядок доступу до таємної інформації. 9
Службова інформація та її визначення у чинному законодавстві України. Правове регулювання доступу до службової інформації. Інформація, щодо якої не може бути обмежено доступ. Тема 8. Правовий захист інформації про особу. Захист персональних даних Свобода інформації та право на приватність: правові основи та співвідношення. Поняття та види інформації про особу. Конфіденційна інформація про особу. Захист конфіденційної інформації про особу як гарантія невтручання в особисте і сімейне життя людини. Персональні дані як вид інформації про особу: поняття та сутність. Критерії визначення якості захисту персональних даних. Правове регулювання захисту персональних даних в Україні. Суб'єкти відносин, пов'язаних із персональними даними : суб'єкт персональних даних, володілець бази персональних даних, розпорядник бази персональних даних. Обробка персональних даних: поняття та сутність. З агальні та особливі вимоги до обробки персональних даних . Процес обробки персональних даних. Правове регулювання доступу до персональних даних. Права субєкта персональних даних Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних . Проблеми захисту інформації про особу в Інтернеті. Тема 9. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації Свобода масової інформації: поняття та юридичні межі. Визначення засобів масової інформації за чинним законодавством України. Особливості інформаційної продукції та інформаційних послуг у сфері ЗМІ. Правовий статус та гарантії професійної діяльності журналістів і засобів масової інформації. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: правові умови та порядок. Акредитація як одна із умов здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності. Особливості правового регулювання діяльності електронних засобів масової інформації. Правова охорона і захист прав особи у сфері масової інформації. Відповідальність ЗМІ і захист прав масової інформації. Тема 10. Доступ до окремих видів інформації Поняття та правовий режим державної статистичної інформації. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація): поняття, види. Правовий режим інформації про стан довкілля. Особливості правового регулювання доступу до екологічної інформації. Джерела та гарантії доступу до правової інформації. Доступ до судових рішень: законодавче забезпечення. Податкова інформація: поняття та правовий режим. Особливості законодавчого

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture