J priamo úmerne závisl? od dosi zisku minimálna

 • No School
 • AA 1
 • 1

This preview shows page 1 out of 1 page.

Sadzba dane z príjmu je v Rakúsku progresívna – t. j. priamo úmerne závislá od dosiahnutého zisku. Minimálna daň je určená na hodnotu 1 750 eur. - Na tamojšom trhu sú ľudia zvyknutí si za kvalitu priplatiť, ale so značkou musia mať pozitívne skúsenosti a veľmi dobrý vzťah. - Podľa analýzy ZMPS až 91,0% mladých podnikateľov už v zahraničí podniká alebo o tejto možnosti uvažuje. Medzi najpreferovanejšie krajiny pre cezhraničnú expanziu podnikania patrí Česká republika 72,6%, Rakúsko 57,3%, Poľsko 43,6% a nasledujú ďalšie krajiny, prevažne z Európskej únie. - Práve pri expanzii na Rakúsky trh môže byť užitočným projekt TwinEntrepreneurs , ktorého úlohou je prepojenie slovenských a rakúskych startupov. Na tomto projekte spolupracuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska s Vienna business Agency a Slovak buisnes Agency. Cieľom je informovať o možnostiach podnikania v zapojených krajinách. - Zvláštnosťou rakúskej legislatívy je Neufőg . Je to zákon, ktorý pomáha začínajúcim podnikateľom alebo ľuďom, ktorí zmenili odbor podnikania. V Rakúsku bol prijatý zákon na podporu podnikania, z ktorého môžu začínajúci podnikatelia čerpať rôzne výhody. Najzaujímavejšou je založenie podniku zadarmo, teda oslobodenie od zakladajúcich poplatkov a úľavy na sociálnych odvodoch počas prvých dvoch rokov. - Rakúsko má zo SR uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdaňovania. Zároveň je tu zavedený systém progresívneho zdaňovania medzi 0 a 50%. Do 11 000 eur ste od daní oslobodený. Čo sa týka dane z pridanej hodnoty, teda DPH je 20%, ale na knihy a časopisy je to len 10%. Pokiaľ nemáte ročný obrat väčší ako 30 000 eur nemusíte byť platiteľom DPH. Daň z príjmov právnických osôb je 25%, no platiť ju musíte aj keď je podnik v strate. Rakúšania majú v takomto prípade presne stanovenú fixnú sumu.
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors