Popuštanje naprezanja ne utječe na vlačnu čvrstoću tvrdoću i duktilnost Za

Popuštanje naprezanja ne utječe na vlačnu

This preview shows page 186 - 188 out of 225 pages.

naprezanjima. Popuštanje naprezanja ne utječe na vlačnu čvrstoću, tvrdoću i duktilnost. Za velike odljevke relativno tankih presjeka preporuča se hlađenje u kalupu nakon lijevanja do ispod 315°C radije nego naknadna toplinska obrada za popuštanje naprezanja. Sferoidizacijsko žarenje Odljevci tvrdoće iznad 190 HB mogu se omekšati zagrijavanjem od 980 do 1040°C u trajanju 12÷15 sati, osim legura koje sadrže 4 % kroma. Posljedica velike količine karbida uzrok je visoke tvrdoće koja se može javiti zbog naglo ohlađenih odljevaka ili kod tanjih presjeka. Žarenjem se otapaju ili sf eroidiziraju karbidi. Iako se tvrdoća smanjuje, sferoidizacijsko žarenje nema negativni učinak na čvrstoću odljevka. Visokotemperaturna stabilizacija Odljevci za primjene iznad 430°C, bilo da se koriste za statička ili dinamička opterećenja pri temperaturama 480 ° C ili viš ima, treba stabilizirati toplinskom obradom. Tretman se sastoji iz drž anja na 760°C minimalno 4 sata ili na 870°C 2 sata, hlađenja u peći do 540°C, a zatim hlađenja na zraku. Tim se postupkom stabilizira mikrostruktura i minimaliziraju promjene dimenzija odljevka u eksploataciji. Tretman je osmišljen kako bi se smanjila razina ugljika u matric i, a time i deformacije koje su čest pratilac toplinske obrade. P oželjno je stabilizirati odljevak prije završne obrade rezanjem.
Image of page 186
187 Žarenje za postizav anje dimenzijske stabilnosti Ovaj tretman je obično ograničen na odljevke za koje se zahtijeva dimenzijska stabilnost (kao kod preciznih strojeva ili znanstvenih instrumenata). Faze postupka: · Zagrijavanje do 870°C i zadržavanje minimalno 2 sata plus 1 sa t/ 25 mm debljine stijenke · Hlađenje u peći brzinom ne većom od 50°C/h do 540°C · Držanje na 540°C i to 1 sat za svakih 25 mm debljine st i jenke, a zatim ravnomjerno hlađenje na zraku · Nakon grube obrade zagrijavanje na 455÷480°C uz zadržavanje 1 sat za svak ih 25 mm debljine sti jenke i ravnomjerno hlađenje na zraku · Nakon završne fine obrade zagrijavanje na 260÷315°C i ravnomjerno hlađenje na zraku . 5.5.1.2 Željezni ljevovi za visoke temperature (visokog sadržaja silicija) Grafitn a lijevana željeza legirana s 4 ÷ 6 % Si široko se koriste za rad na visokim temperaturama. Cijena ovih ljevova je niska. Bez obzira na to radi li se o sivom ili nodularnom lijevu, otporni su na oksidaciju te imaju stabilnu feritnu strukturu matrice tako da ne dolazi do fazne promjene sve do 81 5°C. Povišen i sadržaj silicija smanjuje intenzitet oksidacije na povišenim temperaturama, jer potiče stvaranje gustog prionjivog površinskog sloja oksida željeznog silikata. Tendencija stvaranja ovog sloja je veća nego stvaranja željeznih oksida. S loj oksi da željeznog silikata znatno je otporniji na prodor kisika, a njegova učinkovitost se poboljšava povećanjem sadržaja silicija.
Image of page 187
Image of page 188

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes