Udelelige produktionsfaktorer indivisibilties en

This preview shows page 98 - 101 out of 121 pages.

Udelelige produktionsfaktorer (”indivisibilties”) En vigtig årsag til faste omkostninger er, at visse produktionsfaktorer er udelelige
Polit Københavns Universitet Erhvervsøkonomi 99 [ Hvis alle produktionsfaktorer var perfekt delelige ! produktionen kunne skaleres op og ned med konstante gennemsnitomkostninger [ Man kan opdele én fabrik i ti små fabrikker med samme gennemsnitsomkostninger [ Udeleligheder forekommer typisk ved kapitalinput ! mere sandsynligt at have betydelige stordriftsfordele i kapitalintensive end i arbejdsintensive industrier Lagerforhold Lagerudgifter er meget væsentlige udgifter for mange typer af virksomheder: [ Lagerplads [ Kapitalbinding [ Depreciering af lagervarer Omvendt at lagervarer vigtige for at kunne tilfredsstille efterspørgslen uden ventetid Stordriftsfordele: større omsætning giver bedre mulighed for effektiv lagerstyring: [ Færre lagervarer i forhold til omsætning ! mindre kapitalbinding [ Hurtigere omsætning ! mindre depreciering Ingeniørtekniske forhold Eks. En produktionsvirksomhed skal bygge nyt varelager – antag at det har form som en terning: [ Varelagerets kapacitet afhænger dets remfang ! rumfang = $,#/0æ"2/ ç [ Varelagerets pris afhænger af væggenes overflade ! @)/+=01#/ = 5 ∗ $,#/0æ"2#/ w [ Prisen per kubikmeters opbevaringsplads falder med størrelsen af varelageret Indkøb Store virksomheder, som har store ordrer, opnår typisk lavere enhedspriser på deres indkøb og dermed lavere produktionsomkostninger Hvorfor gives der sådanne mængderabatter? [ Sælgeren har faste omkostninger per kunde ! en del af besparelsen ved at have få, men store kunder kommer kunderne til gode [ Store købere kan have professionelle indkøbere for at finde billigste udbyder og forhandle prisen ned Små virksomheder går til tider sammen i indkøbsfællesskaber for at reducere indkøbspriserne Andre kilder til stordrifts\ og samdriftsfordele Marketing: [ Stordriftsfordele pga. faste omkostninger ved produktion, som fordeles ud over et større antal nye kunder
Polit Københavns Universitet Erhvervsøkonomi 100 [ Samdriftsfordele pga. ”umbrella branding” [ is when a firm uses a brand name for two or more products. [1] All products use the same means of identification and have no additional brand names or symbols attached. Umbrella branding does not mean that the whole product portfolio of a firm will fall under one brand name as company can go for different approaches of branding for different product lines Kilder til skalaulemper AC[kurven tegnes oftes som en U[form. Hvad kan begrunde stordriftsulemper ved høje produktionsniveauer? [ Kort sigt: stordriftsulemper kan opstå pga. kapacitetsbegrænsninger i nuværende produktionsanlæg [ Hvis produktionen er tæt på kapacitetsgrænsen: stigende AC fx pga. øget risiko for overbelastning, nedbrud osv.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture