Mr k espinosa oo iyon nakita ko sila doon at nagtaka

Info icon This preview shows pages 30–33. Sign up to view the full content.

MR. K. ESPINOSA. Oo, iyon nakita ko sila doon at nagtaka ako kung saan sila kumukuha ng pera eh nakakulong sila. Observe ko sila na nagnenegosyo ng shabu. Ang style kapag may cell phone sa loob, may tao ka sa labas, nakapagsimula ka na ng negosyo mo ng shabu sa loob. Habang sila ay nag-uusap doon at nagsusugal, tapos lumapit ako sa kanila para makakuha ng detalye kung paanong makakuha ng pera sa loob na may negosyo sa labas pero ang transaction ay nasa loob sa paggamit ng cell phone. Kapag umaga naman ay makakalabas kami sa selda at maaaring mag-usap ang mga nakakulong doon at naririnig ko sa mga taong nabanggit ko na may mga kausap sila sa cell phone para makapagsimula sila ng transaction ng shabu naganap sa labas, mayroong contact sila na nagtatanong kung magkano presyo ng shabu. Tapos tinatawagan naman nila iyong mga tao nila sa labas para sa transaction ng shabu. But that time, ang source nila ay si Lovely Adam Impal. MS. VILLARINO. Sino si Lovely Adam Impal? MR. K. ESPINOSA. Isa sa mga source nila ng shabu. MS. VILLARINO. Alias ba ang Lovely Adam Impal o real name niya? MR. K. ESPINOSA. Real name po niya ito. 30
Image of page 30

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS GESapinoso V-1 November 23, 2016 9:40 a.m. 3 MS. VILLARINO. Pareho ba din ito noong tinutukoy sa affidavit ni Mayor Espinosa? MR. K. ESPINOSA. Opo. MS. VILLARINO. Taga-saan si Lovely Adam Impal, kung alam mo? MR. K. ESPINOSA. Sa nalaman ko, taga-Cagayan de Oro City siya, may bahay siya doon, at sa Iligan City, may bahay din siya doon at Bukidnon. Muslim po itong babaeng ito. MS. VILLARINO. May picture ka ba kay Lovely Adam Impal? MR. K. ESPINOSA. Wala akong picture pero madali ninyong makita iyan kasi may picture iyan sa RTC Branch 58, Cebu City kasi may kaso siya noon sa drugs o shabu. MS. VILLARINO. Alam mo ba kung saan kumukuha si Jeffrey Diaz a.k.a. “Jaguar” ng drugs o shabu? MR. K. ESPINOSA. Oo, noong nasa BBRC ako, nasa BBRC kami. Naririnig ko, nagtra-transaction sa cellphone at sinabi din sa akin ni Jaguar na si Lovely Adam Impal ang supplier niya at siya din ang nagsu-supply sa mga pinangalanan ko na si Eugene Alegre, Dodong Belandres, Tata Negro, Carlos Dy alias Riking, Jerome Estrada, Charlie Parba, Ryan Tumulak and Rico Caja. MS. VILLARINO. Sige, ituloy mo lang iyong salaysay mo. 31
Image of page 31
COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS GESapinoso V-1 November 23, 2016 9:40 a.m. 4 MR. K. ESPINOSA. Noong 2008, hinatulan ako ni Judge Meinrado Paredes ng RTC Branch 13 ng life imprisonment. Noong taon na iyon, ako’y natuto at nakabisado ko na ang kalakaran kung paano magnegosyo ng shabu. MS. VILLARINO. So ano iyong ibig sabihin mo na natutunan mo? MR. K. ESPINOSA. Kahit nasa loob ako ng BBRC o sa kulungan, natuto na ako paano mag-transaction hanggang lumaki na iyong operasyon ko at nakaka-50 grams ng shabu ang pinakamataas na angkat ko sa panahon na iyon.
Image of page 32

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 33
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • SOLIS

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern