Kosim vibratorima u materijalu se pobuđuju poprečni valovi dok se uzdužni

Kosim vibratorima u materijalu se pobuđuju poprečni

This preview shows page 140 - 142 out of 225 pages.

Kosim vibratorima u materijalu se pobuđuju poprečni valovi, dok se uzdužni skrenu prema površini (vibrira jući kristal pobuđuje sve vrste valova u podlozi, međutim između pravaca prostiranja uzdužnih i poprečnih valova postoji neki kut za koji je moguće nagibom kristala ukloniti jedan od valova). Ovim vibratorima najčešće se ispituju zavareni spojevi pomicanjem kosog vibratora pored zavara ( slika 3.20 ). Slika 3.20 Tehnika ispitivanja sučeonog zavarenog spoja UZV vibratorom s kosom glavom [18] Na površini zavarenog komada nacrtaju se linije koje predstavljaju mjesto indikacije lica i korijena zavara. Ispitivanje se vrši "cik - cak" metodom između tih dviju linija. Ako geometrija to zahtijeva,
Image of page 140
141 može se koristiti i druga odskočna udaljenost. Pozicija ovih linija u odnosu na središte zavara lako se izračuna iz debljine materijala i kuta nagiba vibratora ( slika 3.21 ). Ako nema greške , na zaslonu ćemo vidjeti samo ulazni signal, a ako postoji greška , d obit ćemo indikaciju na zaslonu. Dubinu na kojoj se nalazi greška određujemo iz njene pozicije u odnosu na vremensku bazu na zaslonu. Slika 3.21. Ispitivanje sučeonog zavarenog spoja UZV vibratorom s kos om glavom [18] Ispitivanje zavara treba provesti s obje strane kako bi se mogle otkriti greške koje se ne mogu detektirati s jedne strane. Ispitivanje ultrazvukom zahtijeva dulju obuku i ozbiljnost u radu. Moguće je nemarnim ru kovanjem vibratorom sasvim previdjeti postojanje grešaka, proglasiti velike greške zanemarivim a i slično. Inače je samo ispitivanje brzo i relativno jeftino. Uređaji su prenosivi i većinom rade na baterije, pa nisu pogibeljni za rukovatelja. Kod serijskih ispitivanja koriste se automatizirani postupci ispitivanja, premda je bit ispitivanja ista. Registracija nalaza se automatizira, kao i ocjena veličine greške. Moderniji uređaji imaju umjesto katodne cijevi digitalni prikaz nalaza, procjenu veličine i položaja greške. Iako se ultrazvukom najčešće ispituju metali, moguća su i ispitivanja plastike, porculana, keramik e 3.1.7 RADIOGRAFSKO ISPITIVANJE (RTG) Vrlo stari način ispitivanja homogenosti materijala je prozračivanje ionizirajućim zračenjem. Detekcija greške zasniva se na različitoj apsorpciji zračenja u materijalu i greški, a nalaz se registrira na fluorescentnom ekranu, filmu ili kameri ( slika 3.22 ). Izvori zračenja mogu biti elektronički ili radioaktivni izotopi. Prednost elektroničkih izvora zračenja u tome je što su potpuno bezopasni kada su isključeni iz električne mreže, dok je kod radioaktivnih izotopa nedostatak taj da stalno zrače bez obzira na to koriste li se za snimanje ili ne. Osim toga zračenjem se smanjuje broj radioaktivnih atoma tako da izotop s vremenom sve slabije zrači (nakon nekog vremena nije upotrebljiv za snimanje, dok i dalje ostaje dovoljno opasan za ljude!).
Image of page 141
Image of page 142

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors