Door ze af te beelden als de opgelegde die impliciet

This preview shows page 24 - 25 out of 47 pages.

door ze af te beelden als de opgelegde levensomstandigheden die impliciet zijn in een wereld met een bepaalde structuur , als louter gezond verstand gezien de onveranderlijke vorm van de werkelijkheid. Anderzijds ondersteunt het deze ontvangen overtuigingen over het lichaam van de wereld door diep gevoelde morele en esthetische sentimenten aan te roepen als ervaringsbewijs voor hun waarheid . Religieuze symbolen formuleren een basiscongruentie tussen een bepaalde stijl van leven en een specifieke (als, meestal, impliciete) metafysische, en ondersteunen zo elk met de geleende autoriteit van de ander. 83 Afgezien daarvan is misschien zoveel mogelijk toegestaan. Het idee dat religie menselijke acties afstemt op een beoogde kosmische orde 84 en beelden van kosmische orde op het vlak van menselijke ervaring projecteert, is nauwelijks nieuw. Maar het wordt ook nauwelijks onderzocht, zodat we heel weinig idee hebben van hoe, in empirische termen, dit specifieke wonder wordt volbracht. We weten gewoon dat het voor sommige mensen bijna elk uur wordt gedaan, jaarlijks, wekelijks, dagelijks; en we hebben een enorme etnografische literatuur om het aan te tonen. Maar het theoretische kader dat ons in staat zou stellen om er een analytisch verslag van te geven, een verslag van het soort dat we kunnen bieden voor lijnsegmentatie, politieke opvolging, arbeidsuitwisseling of de socialisatie van het kind, bestaat niet. 85 Laten we daarom ons paradigma herleiden tot een definitie , want hoewel het berucht is dat definities niets vaststellen, doen ze op zichzelf, als ze zorgvuldig genoeg zijn geconstrueerd, een nuttige oriëntatie of heroriëntatie van gedachten, zodanig dat een uitgebreide het uitpakken ervan kan een effectieve manier zijn om een nieuwe onderzoekslijn te ontwikkelen en te beheersen. Ze hebben de nuttige deugd van explicietheid : ze committeren zich op een manier die discursief proza is, wat met name op dit gebied altijd in staat is om retoriek te vervangen door argumentatie, niet. Zonder verder oponthoud is een religie dan ook: (1) een systeem van symbolen dat werkt om (2) krachtige, doordringende en langdurige stemmingen en motivaties bij mensen te vestigen door (3) concepties van een algemene bestaansorde te formuleren en (4) deze concepties met een dergelijke uitstraling te kleden van feitelijkheid dat (5) de stemmingen en motivaties uniek realistisch lijken. 86 een systeem van symbolen dat werkt om ... Zo’n enorm gewicht wordt hier op de term “symbool” gelegd, dat onze eerste stap moet zijn om met enige precisie te beslissen wat we daarmee bedoelen. Dit is geen gemakkelijke taak, want, net als “cultuur”, is “ symbool” gebruikt om naar een grote verscheidenheid aan dingen te verwijzen, vaak een aantal tegelijkertijd. 87 Culturele handelingen , de constructie, vrees en het gebruik van symbolische vormen zijn sociale evenementen zoals alle andere; ze zijn zo openbaar als het huwelijk en zo waarneembaar als de landbouw. Ze zijn echter niet precies hetzelfde ; of, meer precies, de 83 Geertz, The Interpretation of Cultures , 95-96.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture