Kalaunan nakasalamuha rin dito ni Istak ang bayaning si Apolinario Mabini na

Kalaunan nakasalamuha rin dito ni istak ang bayaning

This preview shows page 18 - 20 out of 24 pages.

guro, at manggagamot si Istak. Kalaunan, nakasalamuha rin dito ni Istak ang bayaning si Apolinario Mabini na tumatakas mula sa mga Amerikano. Isang araw, pinakiusapan siya nina Don Jacinto at Mabini na dalhin ang isang mahalagang mensahe kay Presidente Emilio Aguinaldo na noong hinahabol ng mga Amerikano patungong hilagang Luzon. Nang maabutan ni Istak si Aguinaldo sa Pasong Tirad, nagpasiya ang dating mapayapang magsasaka, guro, at manggagamot na sumama sa rebolusyon laban sa mga Amerikano. Paninindigan ng Nobela tungkol sa Kasalukuyan at Pagbabago Malinaw sa nobelang Poon na hindi kontento ang mga pangunahing tauhang sina Istak, Don Jacinto, at Mabini sa kanilang kasalukuyang lipunan. Kaaahon pa lamang ng Pilipinas mula sa kolonisasyong Espanyol, hinaharap na naman nito ang panibagong mananakop. Isang pagbalik-tanaw ang nobela sa panahong hinahanap pa lamang ng mga Filipino ang kanilang identidad bilang Filipino. Minana ni Istak ang liberal na konseptong pagkamakabayan mula sa dalawang ilustradong sina Don Jacinto at Mabini. Hindi nakabatay sa poot at dahas ang minimithing pagbabago ni Mabini, datapwat sa konsepto ng tungkulin para sa bayan. “What I do now I do as duty, not to the President but to Filipinas. Our motherland, she is bigger than any of us, and we must serve her and serving her means serving you and everyone who is Filipino” (Apolinario Mabini, Poon, 171). Binigyang-diin ito hanggang sa dulo ng nobela nang paulit-ulit itong bigkasin ni Istak hanggang sa kaniyang kamatayan. Kaakibat ng konseptong ito ang mensahe ng pagkakaisa at nasyonalismo para sa sangkatauhang hinati-hati ng
Image of page 18
128 Ang mga Ideolohiyang Politikal sa Rosales Saga ni F. Sionil Jose rehiyonalismo at magkakaibang uring panlipunan. Gayong sumanib si Istak sa puwersa ni Heneral Gregorio del Pilar sa Pasong Tirad, nanatiling liberal ang kaniyang paninindigan dahil nakabatay ang kaniyang pagsanib sa paniniwalang dapat buoin ang bansa at tungkulin ng bawat Filipinong ipaglaban ang kalayaan ng bansang ito. Sa huling bahagi ng nobela, hindi umiral ang dahas at poot sa kalooban ni Istak. Mas malinaw ang kaniyang pagnanais na makamtan ng mga Filipino ang pagkakaisa, kooperasyon, at kamalayan bilang mga Filipino. “Without this country you are nothing. This land where you stand, from which you draw sustenance, is the Mother you deny. It’s to her where your thoughts will go even if you refuse to think so, for it is here where you were born, where your loved ones live, and where in all probability you will all die. We will lover her, protect her, all of us—Bisaya, Tagalog, Ilokano, so many islands, so many tribes—because if we act as one, we will be strong and so will she be. Alone, you will fall prey to every marauder that passes by. I am not asking that you love Filipinas. I am asking you do what is right, what is duty…” (Apolinario Mabini kay Istak, Poon, 214) Pagpapahalaga ng Nobela sa Indibidwal at Estado Tungkol ang nobelang Poon sa pagpapahalaga ng binaryong indibidwal/estado, matutunghayan ang tensiyon sa pagkiling sa parehong indibidwal at estado.
Image of page 19
Image of page 20

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Spring '20
 • Dr Lucy

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture