Нэгдүгээр го? асууда? бо?

Info icon This preview shows pages 12–13. Sign up to view the full content.

Нэгдүгээр гол асуудал бол үнэнч боловч хартай эхнэр Эйлин байлаа . Эйлин нөхрөө Беренист сэтгэлтэй болж гэж мэдвэл тэр хүүхнийг устгахын тулд ямар ч арга хэрэглэхээс буцахгүй хүн ажгуу . Хоёр дахь аюул бол сонин хэвлэл байлаа . Хэрэв тэр хоёрыг олны дунд сэжигтэй харагдахаар хамт явбал сонинууд Беренис Каупервудтай ямар холбоотой болохыг нийтэд шууд зарлан мэдээлэх болно . Мөн түүнчлэн Беренис эхдээ яагаад ийм алхам хийх болсноо тайлбарлах хэрэгтэй болсны гадна бас дүү Рольфигээ Каупервудын дэмжлэгээр амьдралтай болгохыг беренис найдаж байлаа . Энэ бүгд бол беренист байнга болгоомжтой , уран арга заль , зоригтой байж тухайн байдлаас буулт хийх юм уу хохирол амсахад бэлэн байх хариуцлагыг хүлээлгэж байгаа хэрэг . Энэ тухай Каупервуд бас л боддог байсан . Беренис түүний амьдралд чухал суурь эзлэх болсон учир Каупервуд тэр хүүхний сайн сайхан байдлыг хангах , тэр хоёрын холбоог бэхжүүлэхэд саад болох зүйлийг даван туулах талаар байнга боддог болжээ . Мөн Лондоны газар дорхи шугамын барилгын тухай ноцтой бодож эхэлсэн . Ингээд дараа өдөр нь Беренисийг болзсон цагтаа орж ирмэгц Каупервуд түүнд энэ тухай шууд ярьж эхлэв . беви , Лондоны ажлын тухай чиний ярьсан зүйлийг би бодсоор байна . энэ ер нь тун сайхан санаа байна . Тэнд ямар нэг бололцоо байгаа нь эргэлзээгүй гэж тэр хэлэв . Тэгээд энэ хугацаанд бодож боловсруулснаа дурдаад мөн Лондоны гэрээ байгулагчтай ярьсан зүйлээ тодруулан ярив . Тэд нарын гаргасан санал хүчин төгөлдөр бйгаа эсэхийг мэдэхийн тулд юуны өмнө бие хүн Лондонд явуулах хэрэгтэй юм . Уул санал хүчинтэй хэвээр байгаа бол зам шулуудаж , чиний санаа ч хэрэгжин биелэх нь тэр хэмээн Каупервуд нэмж хэлэв .
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern